• Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Simple Item 7
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Simple Item 8
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Simple Item 8
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Bent u werkzaam op een basisschool en wilt u meteen aan de slag? Even aanmelden en inloggen!
Bent u werkzaam in het VO of (V)MBO en wilt u meteen aan de slag? Ga naar de knoppen bovenaan de website!

Bij aanvang van het schooljaar 2018-2019 werken intussen meer dan 4.800 Nederlandse en Belgische scholen met het materiaal, zodat het Nationaal Media Paspoort een ongekend succes genoemd mag worden! Graag vragen wij iedereen om met ons mee te blijven denken, merk je dat lessen nog kunnen worden verbeterd, laat het ons alsjeblieft weten! Mail ons via het emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Kinderen en jongeren en wij leven in een wereld vol met media 

logo

Kinderen en jongeren zijn steeds jonger online via (spel)computers, tablets of zelfs mobiele telefoons. Het wordt steeds moeilijker om te weten wat zij online doen en om hen daarin te begeleiden. Het betekent dat de jeugd steeds jonger zelfstandig beslissingen moet nemen over bijvoorbeeld het plaatsen van berichten of foto's, hun eigen gedrag online maar ook over hoe zij reageren wanneer de media hun emoties aanspreken.

Het is dus van belang dat de jeugd niet alleen mediakennis krijgen aangeboden, maar dat zij bijvoorbeeld ook inzicht krijgen in het vaak subtiele beroep dat media doen op hun gevoelsleven. Daarnaast is het nodig om de jeugd te stimuleren zélf na te denken over hun motivatie en mogelijke strategie om slim met media om te gaan. Dat maakt hen krachtig in hún online wereld. Ze moeten het zelf doen!

Na mediawijsheid is het nu dus tijd voor media-empowerment! Welkom bij het Nationaal Media Paspoort! Dé doorlopende leerlijn voor alle scholen in Nederland en Vlaanderen. 

Nationale Academie voor Media en Maatschappij klein 300

Na anderhalf jaar voorbereiding én proeflessen op verschillende scholen bieden we sinds 2015 deze lessen aan. Het materiaal wordt u gratis aangeboden door de Nationale Academie voor Media & Maatschappij 

7 thema's 

unnamedAlle leerlingen krijgen lessen over 7 thema's, die elk schooljaar terugkomen. De 7 lessen per schooljaar duren tussen de 20 en 50 minuten per les en zijn exact afgestemd op de leeftijd, belevingswereld en het onderwijsniveau en leervermogen van de leerlingen. U kunt zelf bepalen of u de lessen binnen een korte periode organiseert of verspreidt over een langere periode. 

Basisonderwijs, PO 

Het Nationaal Media Paspoort is een doorlopende leerlijn. Dit betekent dat u uitsluitend kunt instappen met de groepen 1 t/m 5. Wanneer u met een groep 6, 7 of 8 wilt starten, laat hen dan eerst de lessen doen van groep 5, zodat zij wennen aan de methode.

In groep 5 maken de leerlingen via deze website een eigen digitaal paspoort aan, waarin zij steeds hun eigen motivaties en individueel gekozen strategieën noteren. Dat doen zij ook in groep 6 en 7. In groep 8 hebben de leerlingen een eigen digitaal paspoort, als persoonlijk document dat hen richting en houvast geeft in de online wereld. 

VO, VMBO 

U kunt de lessen downloaden: ook hier vindt u de 7 thema's terug die als rode draad voor het Nationaal Media Paspoort dienen. Alle lessen bestaan uit: Handleiding voor de docent en Activiteitenbladen voor de leerlingen. Thema's zoals pesten, sexting, grooming, schoolveiligheidsbeleid, privacy, nepnieuws? U vindt al deze thema's terug in de lessen. U vindt het materiaal na aanmelding en inloggen  bovenin onder de knoppen voor het VO en (V)MBO. 

Wetenschappelijke inzichten en Wetenschappelijke Raad 

Het unieke Nationaal Media Paspoort programma is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en is ontwikkeld door de Nationale Academie voor Media & Maatschappij in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen en onze uitvoerende partner Isomode, een samenwerkingsverband van 237 basisscholen. Het programma wordt continu op effectiviteit getoetst door een Wetenschappelijke Raad van meerdere universiteiten in Nederland en België. Wij vragen u dan ook om deel te nemen aan de Monitor, zodat wij u het beste materiaal kunnen blijven leveren. In december 2016 verscheen de eerste onderzoeksrapportage van de Wetenschappelijke Raad: de Monitor Nationaal Media Paspoort 2016.

Lees ook: Media-empowerment: Een gedragsverandering-benadering van media-educatie. Door: Dr. Esther Rozendaal, Universitair hoofddocent Communicatiewetenschap Radboud Universiteit Nijmegen 

Basisschool en meteen aan de slag? Even aanmelden en inloggen!

Het lesmateriaal voor elke groep of klas is gratis online te verkrijgen via deze website. U hoeft zich slechts aan te melden en daarna in te loggen. Meteen na het inloggen is het materiaal te vinden onder de knoppen voor de diverse onderwijsniveaus, die u bovenin de website vindt. Voor het VO, VMBO en het MBO vindt u de lessen per thema onder de knoppen bovenaan de website. 

Wilt u bewaarmappen, stickers en actieboekjes opgestuurd krijgen? Dat kan ook!

Wij bieden u verschillende bestelopties. Van het 'zelf downloaden' tot en met het verzenden van het geprinte materiaal in kleur. 

Het lesmateriaal bestaat per groep of klas uit:

 • Handleidingen met instructievideo's
 • Bewaarmappen, stickervellen en actieboekjes voor leerlingen
 • Thuisopdrachten en ouderbrieven (zelf te downloaden)
 • Aanvullende online games en lessen (zie onderaan de pagina 'Leerlingen', PO)
 • Digitale paspoorten voor leerlingen van het PO vanaf groep 5 

Maak voor de leerling een nepemailadres aan, In de les van groep 5 vindt u hier meer informatie over in de handleiding van de betreffende les; de leerlingen maken immers in deze groep 5 een eigen paspoort aan. Hiervoor vragen wij geen persoonsgegevens van de leerlingen. Voor ons AVG Privacy Statement verwijzen we naar het gelijknamige document rechts op deze website, in het oranje blok onder aan de website.

Wij wensen u heel veel plezier en succes! Mocht u even willen overleggen? Mail ons via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt ook het contactformulier op de site gebruiken. 

Groep 1 kinderen met de smileysAmsterdam, 02-11-2015: Om te zorgen voor een veilige digitale toekomst is nú onderwijs nodig in digitale vaardigheden. De Nationale Cybersecurity Raad (CSR) zegt dat in haar advies aan de staatssecretarissen Dijkhoff van Veiligheid en Justitie en Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Raad pleit voor een digitaal vaardigheidsbewijs. Het Nationaal Media Paspoort wordt door de CSR genoemd als materiaal voor scholen om leerlingen deze kans te bieden: “Het basis ­ en voortgezet onderwijs spelen een structurele rol in het voorbereiden van de jeugd op de digitale samenleving.”  Er zijn al stappen genomen voor een veilige interneteconomie, maar nog niet genoeg. "We moeten verder kijken, we moeten jongeren volledig digitaal bewust maken." Volgens Schoof hebben jongeren nog te weinig kennis van de risico's van internet. Ook zijn nog te weinig jongeren geïnteresseerd in een opleiding cyberveiligheid. Daarnaast loopt het onderwijs achter. "We moeten docenten scholen om de basisprincipes te integreren in het onderwijs." Scholen kunnen kosteloos het materiaal van het Nationaal Media Paspoort downloaden en gebruiken via www.nationaalmediapaspoort.nl

Lees hier het advies van de CSR

Bij Aanbevelingen: ‘5. Leerlingen in het primair onderwijs halen een digitaal vaardigheidsbewijs. Dit vaardigheidsbewijs stelt kinderen in staat zich veilig in het digitale domein te begeven.12 Ook is er aandacht voor wettelijke en morele grenzen op het internet, zodat kinderen leren hoe ver ze mogen gaan en wat de risico’s zijn van het overtreden van deze regels.’ Noot 12)

CRKBODe Nationale Academie voor Media en Maatschappij is een project van Stichting Reklame Rakkers, ingeschreven in de Kamer van Koophandel Amsterdam onder registratienr. 34208449

 
 
 
De Nationale Academie voor Media & Maatschappij is een idealistisch instituut dat beoogt burgers te ondersteunen bij het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en mentaliteit met betrekking tot relevante mediaontwikkelingen, zodat burgers in staat zijn de media op positieve wijze te benutten ten behoeve van hun eigen professionele en persoonlijke doelstellingen. De Academie biedt trainingen en opleidingen aan specifieke beroepsgroepen, zodat zij de mediaontwikkelingen herkennen, begrijpen, toepassen en evalueren in hun eigen werkveld. Het gaat hierbij om beroepsgroepen zoals het onderwijs, de bibliotheek, jeugdzorg en hulpverlening, lokale overheden, politie en justitie, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen.4 klein
 
"De Nationale Academie voor Media & Maatschappij komt voort uit onze persoonlijke missie. Wij vinden dat de jeugd recht heeft op opvoeding en educatie over de wereld die wij als volwassenen voor hen creeren! Onze maatschappij is inmiddels doorspekt met media, waardoor de invloed op de jeugd enorm toeneemt. Dat brengt soms hun authenticiteit in gevaar. Wij willen de jeugd helpen zich te ontwikkelen tot bewuste en kritische mediaconsumenten. Dat doen wij door onze kennis en ervaring over te dragen aan opvoedprofessionals in Nederland."

Liesbeth Hop en Bamber Delver, initiatiefnemers

De invloed en de rol van de media in het leven van de jeugd is in de laatste 20 jaar enorm toegenomen. De maatschappelijke discussie over dit thema laat de zorg zien van overheid en opvoeders over de eventueel schadelijke effecten van de media en over de gebrekkige begeleiding die de jeugd op dit vlak krijgt in Nederland. Zowel de politiek, het onderwijs als ouders achten het wenselijk de mediawijsheid van de jeugd te verbeteren.

Wat is Mediawijsheid?

Al in juli 2005 presenteerde de Raad voor Cultuur het advies `Mediawijsheid, de ontwikkeling van nieuw burgerschap’, waarin de raad vermeldt dat het niet meer gaat om media-educatie maar om mediawijsheid: ‘het leren hoe je bewust, kritisch en actief kunt bewegen in een fundamenteel gemedialiseerde wereld”. Voor meer informatie zie www.cultuur.nl

De Nationale Academie voor Media en Maatschappij is een initiatief van Stichting Media Rakkers in samenwerking met stichting De Kinderconsument, opinieleiders op het gebied van mediawijsheid van de jeugd. Zij zijn beiden al jaren actief in het verbeteren van mediawijsheid van kinderen, jongeren en hun professionele opvoeders en zijn ook de initiatiefnemers van de zeer succesvolle Nationale Opleiding MediaCoach, waar zij een aanzienlijke subsidie voor ontvingen van het Leonardo da Vinci fonds van de Europese Commissie.

De Academie stelt zich tot doel de mediawijsheid van jeugd en hun opvoedprofessionals actief te verbeteren. De Academie biedt deskundigheidsbevordering voor een brede doelgroep van (opvoed)professionals zoals leerkrachten en docenten, bibliotheek- en mediatheek medewerkers, jeugdhulpverleners, politiemensen en anderen die dagelijks met jeugd in contact staan.

Elke opleiding en deskundigheidstraining kent twee onderdelen: kennis en praktijk. U leert zowel over het hoe en waarom van de diverse thema’s, tegelijkertijd bieden we u ook de kans om met eigen ogen rond te kijken hoe de mediaomgevingen er voor jeugd uitzien.

Liesbeth Hop en Bamber Delver, initiatiefnemers en directie Nationale Academie voor Media en Maatschappij

Liesbeth Hop 700pxbamberdelver nl

Wilt u contact? Klikt u dan hier.

logo

U kunt direct aan de slag. U hoeft zich slechts

 eenmaal aan te melden hier rechts op de pagina. Daarna kunt u voortaan inloggen met de knop rechtsboven op de website. Dan kunt u bij alle materiaal. 

In september 2015 ging het Nationaal Media Paspoort van start als de eerste, wetenschappelijk onderbouwde doorlopende leerlijn mediawijsheid/media-empowerment voor het basisonderwijs in Nederland en Vlaanderen. Op veler verzoek is er nu ook een versie van het programma ontwikkeld voor het Voortgezet Onderwijs en zelfs het (V)MBO.

IMG 20170612 WA0000

IMG 20170612 WA0003Ook jongeren hebben immers ondersteuning nodig bij het ontwikkelen van een bewuste en kritische houding ten opzichte van de media. Denk aan thema’s zoals nepnieuws, online sociale vaardigheden, sociale media druk en het beschermen van de eigen privacy en online identiteit.

Het Nationaal Media Paspoort voor het Voortgezet Onderwijs Onderbouw bestaat uit 7 lessen of activiteiten, die tussen de 40 en 140 minuten in beslag nemen en dus in een of meerdere lessen behandeld kunnen worden. De 7 thema’s van het programma zijn:

covermediapaspoort

 1. Weet wat je ziet
 2. Bewaak je identiteit
 3. Wat je geeft krijg je terug
 4. Houd de klok in de gaten
 5. Maak goede keuzes
 6. Bescherm je privacy
 7. Zorg voor je eigen veiligheid

Bij elke activiteit wordt aangegeven welke VO kerndoelen worden nagestreefd, maar ook welke 21ste eeuwse vaardigheden worden ontwikkeld en welke werkvormen uit het eindadvies Onderwijs 2032 worden toegepast.

Het materiaal is gratis te downloaden en bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Handleiding voor de docent of mentor
 2. Handleiding Bodyscan
 3. Beeldmateriaal in Powerpoint
 4. Introductiebrief voor leerlingen
 5. Introductiebrief voor ouders
 6. Leerlingenpaspoort, waarin de leerlingen bij elke les/activiteit hun eigen motivatie en strategie noteren
 7. Leerlingen-activiteitenbladen

U kunt ook de paspoortomslagen bestellen, waarin de leerlingen hun activiteitenbladen kunnen bewaren. Er zijn verschillende sets bewaarmappen. Zie de bestelopties.

Het Nationaal Media Paspoort VO Onderbouw kwam tot stand op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten van Dr. Esther Rozendaal van de Radboud Universiteit en in samenwerking met een Adviesraad, bestaande uit:

adviesraadvo

bertspittersgeaspieslindasmitroyvenhuis

marcoboerariane van doornsusannevanrootselaar

Wij wensen u heel veel plezier met het materiaal en hopen van u te mogen horen wat wij nog eventueel zouden kunnen verbeteren? Stuur daartoe u uw persoonlijke evaluatie per email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

logo

U kunt direct aan de slag. U hoeft zich slechts eenmaal aan te melden hier rechts op de pagina. Daarna kunt u voortaan inloggen met de knop rechtsboven op de website. Dan kunt u bij alle materiaal. 

6 klein

In september 2015 ging het Nationaal Media Paspoort van start als de eerste, wetenschappelijk onderbouwde doorlopende leerlijn mediawijsheid/media-empowerment voor het basisonderwijs in Nederland en Vlaanderen. Op veler verzoek is er nu ook een versie van het programma ontwikkeld voor het Voortgezet Onderwijs en zelfs het (V)MBO.

Ook jongeren hebben immers ondersteuning nodig bij het ontwikkelen van een bewuste en kritische houding ten opzichte van de media. Denk aan thema’s zoals nepnieuws, online sociale vaardigheden, sociale media druk en het beschermen van de eigen privacy en online identiteit.

Het Nationaal Media Paspoort voor het VMBO bestaat uit 7 lessen of activiteiten, die tussen de 40 en 140 minuten in beslag nemen en dus in een of meerdere lessen behandeld kunnen worden. De 7 thema’s van het programma zijn:IMG 20170612 WA0000

 1. Weet wat je ziet
 2. Bewaak je identiteit
 3. Wat je geeft krijg je terug
 4. Houd de klok in de gaten
 5. Maak goede keuzes
 6. Bescherm je privacy
 7. Zorg voor je eigen veiligheid

Bij elke activiteit wordt aangegeven welke kerndoelen worden nagestreefd, maar ook welke 21ste eeuwse vaardigheden worden ontwikkeld en welke werkvormen uit het eindadvies Onderwijs 2032 worden toegepast.

Het materiaal is gratis te downloaden en bestaat uit de volgende onderdelen:

covermediapaspoort

 1. Handleiding voor de docent of mentor
 2. Handleiding Bodyscan
 3. Beeldmateriaal in Powerpoint
 4. Introductiebrief voor leerlingen
 5. Introductiebrief voor ouders
 6. Leerlingenpaspoort, waarin de leerlingen bij elke les/activiteit hun eigen motivatie en strategie noteren
 7. Leerlingen-activiteitenbladen

U kunt ook de paspoortomslagen bestellen, waarin de leerlingen hun activiteitenbladen kunnen bewaren. Er zijn verschillende sets bewaarmappen. Zie de bestelopties.

Het Nationaal Media Paspoort VMBO kwam tot stand op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten van Dr. Esther Rozendaal van de Radboud Universiteit en in samenwerking met een Adviesraad, bestaande uit:

adviesraadvo

bertspittersgeaspieslindasmitroyvenhuis

marcoboerariane van doornsusannevanrootselaar

Wij wensen u heel veel plezier met het materiaal en hopen van u te mogen horen wat wij nog eventueel zouden kunnen verbeteren? Stuur daartoe u uw persoonlijke evaluatie per email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.