• Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Simple Item 7
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Simple Item 8
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Simple Item 8
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Nationale Academie voor Media en Maatschappij klein 300Het Nationaal Media Paspoort is een initatief van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij. De Academie is een idealistisch instituut dat beoogt burgers te ondersteunen bij het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en mentaliteit met betrekking tot relevante mediaontwikkelingen, zodat burgers in staat zijn de media op positieve wijze te benutten ten behoeve van hun eigen professionele en persoonlijke doelstellingen.

Radboud Universiteit Nijmegen klein

Het Nationaal Media Paspoort komt tot stand in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen en de uitvoeringspartner Isomode, een samenwerkingsverband van 237 basisscholen in West Brabant.

De ontwikkeling en productie van het Nationaal Media Paspoort programma en materiaal is volledig gefinancierd door de Nationale Academie voor Media & Maatschappij en wordt gratis aangeboden aan alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen. 

logo Isomode

Het doel van de Academie is het maken van een werkelijk verschil en het verzamelen van nieuwe wetenschappelijke inzichten in hoe we kinderen krachtiger kunnen maken in hun gebruik van de media. 

De Academie biedt naast lesmaterialen ook trainingen en opleidingen aan specifieke beroepsgroepen, zodat zij de mediaontwikkelingen herkennen, begrijpen, toepassen en evalueren in hun eigen werkveld. Het gaat hierbij om beroepsgroepen zoals het onderwijs, de bibliotheek, jeugdzorg en hulpverlening, lokale overheden, politie en justitie, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. 

"De Nationale Academie voor Media & Maatschappij komt voort uit onze persoonlijke missie. Wij vinden dat de jeugd recht heeft op opvoeding en educatie over de wereld die wij als volwassenen voor hen creëren! Onze maatschappij is inmiddels doorspekt met media, waardoor de invloed op de jeugd enorm toeneemt. Dat brengt soms hun authenticiteit in gevaar. Wij willen de jeugd helpen zich te ontwikkelen tot bewuste en kritische mediaconsumenten. Dat doen wij door onze kennis en ervaring over te dragen aan opvoedprofessionals in Nederland."

Liesbeth Hop en Bamber Delver, initiatiefnemers en directie Nationale Academie voor Media en Maatschappij

Liesbeth Hop 700pxbamberdelver nl

Wilt u contact? Klikt u dan hier.