• Simple Item 8
  • Simple Item 7
  • Simple Item 6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Simple Item 7
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Simple Item 8
  • Simple Item 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Simple Item 8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Formulier ontzegging toestemming deelname Monitoronderzoek
  1. U hoeft dit formulier alleen in te vullen als u wilt aangeven geen toestemming te geven voor deelname van uw kind aan het monitoronderzoek van het Nationaal Media Paspoort programma.

    Hieronder geef ik als ouder / opvoeder geen toestemming voor de deelname van mijn kind aan het wetenschappelijk onderzoek naar de mediawijsheid van kinderen in groep 3 tot en met 8 in het basisonderwijs: het Nationaal Media Paspoort.

  2. Achternaam ouder / verzorger
    Please type your full name.
  3. Voornaam ouder / verzorger(*)
    Ongeldige invoer
  4. Relatie tot de deelnemer
    Ongeldige invoer
  5. E-mail adres(*)
    Ongeldig e-mail adres.
  6. Uw telefoonnummer
    Ongeldige invoer
  7. Achternaam kind
    Ongeldige invoer
  8. Voornaam kind
    Ongeldige invoer
  9. Naam school
    Ongeldige invoer
  10. Klas
    Ongeldige invoer
  11. Geboortedatum kind (DD-MM-JJJ)
    Ongeldige invoer
  12. Controle(*)
    Ongeldige invoer