klein 5. Maak goede keuzes

Groep 3          Les 5          Maak goede keuzes

Je kunt als kind heel veel zien in de media. Niets is voor je verborgen. Maar je weet natuurlijk dat er soms dingen zijn die niet voor jou bedoeld zijn. Wat doe je als je die dingen ziet? Ga je dan toch kijken? Wat doet dat met jou? Praat je er met iemand over? Daarnaast haal je veel informatie uit de media. Ook voor school. Hoe weet je of deze informatie betrouwbaar is? En van wie komt die informatie? Hoe vind je de informatie die je zoekt? En hoe selecteer je als er teveel informatie op je af komt?

Lesvraag:  Welke informatie is voor kinderen geschikt? Welke niet en waarom?

Leerdoel: Bewustzijn over geschikte content voor kinderen.

Kwaliteiten

K, E, M, S

SLO Leerlijn leren leren

1.3 c en d, 2.3 a, 3.3 a t/m e, 4.3 a t/m e, 5.3 a t/m c
Mediawijsheid competenties

B1, B3, G2, S1

Kerndoelen PO

1, 2, 3, 4, 35, 54

 

In deze les krijgen de kinderen even een denk-pauze, om vervolgens met de opdrachten verder te gaan. 

Groep 4 denk pauze