hand

Groep 6         Les 7         Zorg voor je eigen veiligheid

Omdat je via je mobiel online kunt zijn zonder dat je ouders of je leerkracht in de buurt zijn, is het belangrijk om zelf zo goed mogelijk te zorgen dat je online veilig bent. Lukt het even niet meer zelf, vraag op tijd om hulp. Onderzoek welke mensen en/of instanties er zijn om je te helpen. Bereid je voor als je de juiste instanties gaat benaderen. Wat zijn je vragen en hoe kunnen zij je helpen?

Lesvraag:  Wat zijn de mensen/instanties die hulp bieden bij online problemen?

Leerdoel: Weten bij wie je terecht kan voor hulp bij online problemen. Weten bij welke problemen je deze mensen of instanties inschakelt.

Kwaliteiten

K, E, M, S

SLO Leerlijn leren leren

1.7 c t/m e, 3.7 a en b, 5.7 a t/m g
Mediawijsheid competenties

B1, G2, S1, S2

Kerndoelen PO

1, 2, 3, 10, 12, 34, 34, 37, 54, 55