klein 4. Houd de klok in de gaten

Handleiding Groep 1 Les 4

Wat is kort en wat is lang?

Thema 4

Houd de klok in de gaten

De kinderen ervaren tijdens deze les wat het verschil is tussen kort en lang. Vandaag gaan we aan de slag met materiaal: lengtes van stroken. We vinden namelijk het tijdbesef over het gebruik van media door kinderen een belangrijk thema; zodat zij niet te lang en te intensief met de media bezig zijn en er een goede balans tussen hun online en offline activiteiten ontstaat. Het onderscheid kunnen maken tussen kort en lang is daarbij de eerste stap.

Voorbereiding leerkracht                                      10 minuten.

Icoon klok

Ter voorbereiding op deze les knipt de leerkracht voor ieder kind een strook papier. Elke strook heeft een andere lengte; dit verschil moet zichtbaar zijn. Gebruik, als dit mogelijk is, dik papier voor deze opdracht.

Benodigdheden:

De uitgeknipte stroken van verschillende lengtes.

A. Inleiding: kringgesprek                                      15 minuten.

Vraag de klas eens wie er weet wat het verschil is tussen kort en lang. Vraag hen iemand aan te wijzen met lang haar en iemand met kort haar. Wie is er lang in de klas, wie is er wat kleiner? Welke vinger is het kortst, welke het langst? Noem zo wat voorbeelden, maar koppel er geen waardering aan. Groot is goed,

Strand met vlieger

 klein is goed.

B. Bewegingsles                                                   15 minuten.

  • Geef elk kind een strook papier. Vraag vervolgens of de kinderen op volgorde kunnen gaan staan van korte naar lange strook. Laat ze zelf controleren of de rij klopt.
  • Sluit de les af.