klein 6. Bescherm je privacy

Handleiding Groep 1 Les 6

Wat is van jou en wat is van iedereen in de klas?

Thema 6

Bescherm je privacy

Er is een verschil tussen het eigen bezit en het bezit van een ander. De kinderen leren hier vandaag over na te denken en hier onderscheid in te maken. In de omgeving van het eigen klaslokaal. Hiermee zetten we de eerste stappen naar het besef van privacy.

Benodigdheden:

Ouderbrief 1.7 en Thuisopdracht 1.7 ter voorbereiding op de volgende les 1.7.

U verzamelt samen met de kinderen verschillende spullen uit de klas. Het gaat om spullen die zowel door iedereen in de klas te gebruiken zijn en om spullen die uitsluitend van één van de kinderen zijn. Denk daarbij aan individuele eigen lunchdoosjes, rugzakjes, jasjes, stiften, boekjes etc.  Deze voorwerpen worden in de kring gelegd. Zo ontstaan er twee groepen van spullen: gemeenschappelijk bezit en privébezit.

A. Inleiding: kringgesprek                                     15 minuten.

  • Vertel in de kring dat sommige spullen van iedereen zijn en dat je deze spullen dus moet delen. Soms moet je even wachten tot je een boekje kunt lezen of met een pop kunt spelen, omdat een ander kind bezig is. We kijken even naar alle spullen van de kring. Pak wat voorwerpen uit de kring en vraag:
    • Van wie is dit?  (Van ons allemaal of van een kind in het bijzonder?)
    • Hoe zie je dat?
    • Waar hoort dit voorwerp? (Laat een kind uit de kring opstaan om het voorwerp terug te leggen op de plek waar het hoort.)
  • Zeg de groep dat ze hun eigen voorwerp mogen opbergen in hun eigen rugzak, kastje of andere persoonlijke ruimte: hoe u dit als school of leerkracht hebt afgesproken.

B. Voorbereiding les 1.7                                      5 minuten.

  • Vertel klassikaal: neem voor de volgende les een familiefoto mee. Deel hierbij de brief voor de ouders/verzorgers voor Thuisopdracht 1.7 uit: dit is een tekstje met een instructie. Op dit vel wordt hen gevraagd de familiefoto mee te geven, of het kind te helpen met een tekening van de familie wanneer er geen foto voor handen is.
  • Sluit de les af. Jongetje aan tafel met smartphone