klein 7. Zorg voor je eigen veiligheid

Handleiding Groep 1 Les 7

Wie is wie in jouw familie?

Thema 7

Zorg voor je eigen veiligheid

Ieder kind maakt deel uit van een gezin. De kinderen leren vandaag dat er meerdere mensen om hen heen staan die belangrijk voor hen zijn. Zij krijgen inzicht in de opbouw van hun eigen gezin ten opzichte van dat van andere kinderen. Het creëert meer begrip en kennis voor en van elkaars thuissituatie. Natuurlijk kun u ook over uw eigen gezinssituatie vertellen: nu of toen.

Benodigdheden:

Elk kind heeft een foto of tekening meegenomen waar zijn of haar familie op staat. 

Thuisopdracht voorafgaand aan les 1.7:

Ouders/verzorgers van de kinderen is gevraagd een familiefoto mee te geven, of het kind te helpen met een tekening van de familie wanneer er geen foto voor handen is. In deze les gaan we aan de slag met de afbeeldingen.

A. Inleiding: kringgesprek                                     15 minuten.

Meisje maakt foto van hond

Ieder kind zit in de kring met de foto of tekening van de eigen familie. 

 • Vertel: vandaag gaan we het hebben over jullie familie. Een familie kan bestaan uit ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s, ooms en tantes, neefjes en nichtjes. Vraag het volgende:
  • Wie kan je allemaal opnoemen die er bij jouw familie hoort?
  • Horen jouw huisdieren ook bij de familie?
  • Iedere familie is anders. Wat vind jij speciaal of bijzonder aan jouw familie? Hier kunt u de kinderen bij helpen. 

B. Rondvraag                                                        10 minuten.

 • De kinderen laten vervolgens in de kring aan elkaar zien hoe hun eigen gezin eruit ziet. Laat ze het aan elkaar vertellen.
  • Wat zijn de verschillen tussen de families?
 • De kinderen bewaren de foto’s en tekeningen in hun eigen paspoortboekje.
 • Sluit de les af.