klein 4. Houd de klok in de gaten

Handleiding Groep 2 Les 4

Wat duurt kort en wat duurt lang?

Thema  4

Houd de klok in de gaten

In deze les leren de kinderen een besef te krijgen van tijdsduur. Dit behandelen we aan de hand van simpele voorbeelden: wat duurt lang en wat duurt kort? Uiteindelijk, in de hogere groepen, is dit besef van tijdsduur van belang om afgewogen keuzes te kunnen maken hoeveel tijd de kinderen aan media (willen of kunnen) besteden.

Benodigdheden:
Beeldmateriaal 2.4.

A. Inleiding: kringgesprek                                     5 minuten.

  • Vertel in de klas dat we het over De Tijd gaan hebben. Soms duurt iets kort, soms duurt iets heel lang. Eerst gaat u als leerkracht de beginsituatie inschatten: wat weten uw leerlingen al over tijd? Vraagt u hen:
    • Noem eens iets dat heel lang duurt?
    • Noem eens iets dat heel kort duurt?
  • Mogelijke uitleg om de kinderen in dit kringgesprek op weg te helpen: Soms moet je bijvoorbeeld heel lang achterin de auto zitten. Of je moet een tijd wachten op iemand. Andere dingen gaan juist weer heel snel: het gooien van een bal of over het schoolplein rennen. Geef verschillende, voor de kinderen herkenbare, voorbeelden.

B. Het volgorde-spel                                          15 minuten.

  • Laat Beeldmateriaal 2.4 zien. Gebruik een smartboard, beamer, of print de afbeeldingen. Het zijn afbeeldingen van media-gerelateerde activiteiten. Kunnen uw leerlingen benoemen wat het kind of gezin op de afbeelding doet?  Laat hen hierover in de kring praten.

Er zijn 9 plaatjes, plaatje nummer 10 laat nogmaals alle media-situaties bij elkaar zien.

  • Laat u de klas de afbeeldingen één voor één zien, ga zo door tot de laatste afbeelding is geweest. Zo zijn alle voorbeelden klassikaal besproken wat betreft de tijdsduur. U kunt nu eventueel nog even met de klas kijken naar de laatste sheet met alle afbeeldingen, en stilstaan bij de volgorde: van links naar rechts. Laat hen opnieuw benoemen wat volgens hen lang of juist kort duurt.
  • Sluit de les af.2.4