klein 5. Maak goede keuzes

Handleiding Groep 2 Les 5

Waar vind je het?

Thema 5

Maak goede keuzes

De kinderen leren, aan de hand van een spel, voor hen bekende voorwerpen te zoeken en vinden. Dit doen zij stap voor stap. Dit is een, op de levensfase van uw groep 2 leerlingen gerichte les die voorbereidt op keuzes die de kinderen (uiteindelijk) moeten maken om zelfstandig online informatie te zoeken en te vinden. Maar we beginnen eerst met het leren offline te zoeken en te vinden!

Benodigdheden/voorbereiding:

Ouderbrief 2.6 

Zet een speurtocht uit die binnen de klas (óf school) uit te voeren is. De speurtocht is een ketting die de leerkracht voorbereidt: de ene zoekopdracht leidt  naar de volgende. Bijvoorbeeld: de eerste zoekopdracht is het bord. Op het bord hangt een briefje met de volgende opdracht: vind een specifiek boekje in de klas. In het boekje staat de volgende opdracht: een poster aan de muur.

A. Inleiding                                                  5 minuten

Vertel de kinderen dat we vandaag een speurtocht gaan doen. We gaan naar een schat zoeken, die ergens in de klas verborgen ligt. Kijk straks maar eens goed rond. Natuurlijk heeft u ‘de schat’ al voorbereid en klaargelegd!

B. Schatzoeken                                           15-20 minuten.

  • Vorm in de klas duo’s / tweetallen. Vertel wat de eerste zoekopdracht is en laat het eerste duo zoeken. Bij het gevonden voorwerp treffen ze de opdracht voor het volgende voorwerp. Een ander duo mag gaan zoeken. De ketting kan zo een tijdje doorgaan.
  • Uiteindelijk komen de kinderen uit bij de schat. De schat bestaat uit een beloning die u als leerkracht bedacht heeft.koffer

C.   Thuisopdracht 2.6                                    5 minuten.

  • Vertel klassikaal: neem voor de volgende les iets van thuis mee, dat alleen van jou is. Iets dat je niet wilt delen met anderen. Deel hierbij de Ouderbrief 2.6 uit: op dit vel wordt de ouders gevraagd mee te denken en de kinderen een voorwerp mee te laten nemen voor de volgende les 2.6.
  • Sluit de les af.