klein 6. Bescherm je privacy

Handleiding Groep 2 Les 6

Wat is van jou, wat is van anderen thuis?

Thema 6

Bescherm je privacy

Er is een verschil tussen eigen bezit en het bezit van een ander. De kinderen leren vandaag om hierover na te denken en hier onderscheid in te maken, uitgaand van de spullen in hun eigen huis. De les is een voorbereiding op een van de belangrijkste media-thema’s: (online) privacy. Wat behoort bij of is van een ander en wat is van jou?

Thuisopdracht voorafgaand aan les 2.6:

In de brief aan de ouders is gevraagd de kinderen iets van thuis mee te laten nemen. Het gaat om iets dat alleen van henzelf is. Iets dat zij niet delen met anderen. In deze les gaan we aan de slag met de voorwerpen.

Benodigdheden:

Beeldmateriaal 2.6

Elk kind heeft een voorwerp meegenomen dat alleen van zichzelf is. Dit voorwerp houdt het kind bij zich tijdens het kringgesprek.

A. Inleiding:                                         10 minuten.

Vertel klassikaal dat sommige spullen van iedereen zijn en dat je deze spullen dus moet delen. Soms moet je even wachten tot je een boekje kunt lezen of met een pop kunt spelen, omdat een ander kind ermee bezig is. Vraagt u de klas eens:

  • Wat is delen?
  • Deel je wel eens iets met een broertje of zusje, een vader of moeder, een opa of oma?
  • Wat moet je dan delen? Hoe vind je dat?

B. Kringgesprek:                                   15 minuten.

In de kring mag elk kind iets vertellen over het voorwerp dat hij of zij heeft meegenomen. U kunt de volgende vragen stellen:

  • Wat heb je meegenomen?
  • Is dit alléén van jou, of moet je het wel eens delen? Met wie?
  • Ken je iemand die ook zoiets heeft?

Hoe zie je dat dit echt van jou is? Staat jouw naam er bijvoorbeeld op? (Weet alleen jij uit de klas hoe jouw knuffel heet? Staat jouw foto op dit vriendschapsboekje, etc.)

C. Wat is van wie?                                15 minuten.

Jongetje speelt Wii via televisie

  • In de kring. Gebruik het Beeldmateriaal 2.6. Hierop is een aantal spullen te zien: welke spullen, als de kinderen deze thuis hebben of zouden hebben (media-gerelateerde en meer algemene items) zijn enkel van het kind zelf, en welke spullen horen bij het gezin?
  • Laat de kinderen de afbeeldingen weer één voor één bekijken en er in het kringgesprek over praten. U leert als leerkracht bovendien zeer veel over de afspraken in gezinnen over media en (eigendom van) spullen.
  • Natuurlijk kunt u meteen de kans nemen om de kinderen enkele klassenspullen te laten benoemen; die voor elke leerling bedoeld zijn, en die alleen voor de leerkracht zijn.
  • Sluit de les af.