klein 1. Weet wat je ziet

Handleiding Groep 3 Les 1

Wat is echt en wat is niet echt?

Thema 1

Weet wat je ziet

Om mediabeelden op hun betrouwbaarheid te kunnen beoordelen is het belangrijk om onderscheid te kunnen maken tussen feit en fictie. Deze les gaat over het bepalen van de echtheid van fragmenten.

Benodigdheden:
Beeldmateriaal 3.1

 • In het Beeldmateriaal laten we 2 filmpjes zien: test u even van tevoren of alles (met uw internetverbinding, of het starten van de filmpjes in de presentatie) werkt.

A. Inleiding: voorbeeld                                                      10 minuten.

 • Vertel de klas dat deze les gaat over echt en niet echt. Op de televisie zijn bijvoorbeeld vaak dingen te zien die niet echt zijn. Een tekenfilm is bijvoorbeeld niet echt, maar beelden uit het Jeugdjournaal weer wel. Een tekenfilmfiguur bestaat niet echt, ook al beleeft hij of zij wel allemaal ‘echte’ avonturen.

B. Beeldenspel: wat is echt, wat is niet echt?                 20 minuten.

 • Laat het Beeldmateriaal 3.1 zien. De klas krijgt na elk fragment goed de tijd om te kijken en te bepalen of het echt of onecht is. Er mag in duo’s / tweetallen overlegd worden. Laat u de afbeeldingen weer één voor één zien: neemt u weer alle tijd. Bij elke sheet ziet de klas 2 afbeeldingen. Ze gaan vertellen en ontdekken wat echt en 3.1niet echt is… en waarom.
 • Stel vervolgens de volgende vragen:
  • Was dit echt of onecht?
  • Waar zie je dat aan?
  • Wie heeft er juist iets anders ontdekt?
 • Overleg vervolgens of de klas het er mee eens is. Controleer het antwoord en ga door met het volgende fragment.
 • Sluit de les af.