klein 1. Weet wat je ziet

Handleiding Groep 4 Les 1

Wie of wat zijn de media?

Thema 1

Weet wat je ziet

Let op! Vóór deze les wordt de leerlingen gevraagd een thuisopdracht te maken. Zij interviewen aan de hand van Thuisopdracht 4.0  hun grootouders of iemand in hun buurt van boven de 60 jaar. U vindt Thuisopdracht 4.0 en Ouderbrief 4.0 voor de ouders op de website.

U kunt er ook voor kiezen om de thuisopdracht aan het einde van deze les mee te geven, dan bespreekt u de interviews die de kinderen hebben gedaan tijdens de volgende les 4.2.

Element achterkant

Deze les gaat over wat de media precies zijn. De leerlingen krijgen een indruk van de snelle ontwikkelingen van de media door de thuisopdracht die voorafgaand aan deze les gemaakt is. Daarnaast wordt er in deze les een algemene indruk gegeven van de functies van media.

Benodigdheden:

Actieboekje 4.1
Thuisopdracht 4.0
Ouderbrief 4.0

A. Thuisopdracht voorafgaand aan Groep 4 Les 1

 • Een week vóór de eerste les in groep 4 deelt u Thuisopdracht 4.0 aan de kinderen uit. Dit vel wordt gebruikt om aantekeningen in te maken voor een interview dat de leerlingen gaan afnemen bij hun opa, oma of ander persoon, ouder dan zestig jaar. Dit interview is een voorbereiding op les 4.1.
 • Het interview staat in het teken van mediageschiedenis en de snelle ontwikkelingen van de media. Aan de hand van de vragen in het actieboekje komen de leerlingen erachter hoe het vroeger ging. Hoe gingen opa en oma vroeger met media om? Hoe nodigden ze hun vriendjes en vriendinnetjes uit? Hoe luisterden ze muziek? Hadden ze een telefoon? Een televisie? Een computer? De leerlingen schrijven de antwoorden op in het actieboekje.
 • Vertel de klas op welke dag Thuisopdracht 4.0 terug moet zijn op school. Dit is de dag dat les 4.1 gegeven wordt.
 • Eventueel kunt u ook beginnen met onderdeel B en aan het einde van deze les de thuisopdracht aan de kinderen meegeven. U bespreekt de resultaten dan in de volgende les 4.2.

 

B. Geschiedenis van de media:

Bespreken van de interviews t.a.v. Thuisopdracht 4.0                     20 minuten.

 • Vertel de leerlingen dat we de thuisopdracht gaan bespreken. Misschien heeft het zin om enige aanmoediging te uiten in de dagen voordat u de les geeft: hoe ver zijn de kinderen met de interviews? Uit ervaring weten we dat deze interviews voor kinderen erg boeiend zijn!4.0 Binnenkant
 • In de klas worden één voor één de vragen van het interview besproken. Geef zo veel mogelijk leerlingen de kans over hun interviews te praten. Let daarbij ook op de verschillen met het heden en benoem ze voor de leerlingen:
  • Welke media waren er vroeger in huis te vinden?
  • Hoe zagen deze media eruit?
  • Hoe werd er muziek geluisterd?
  • Hoe werd het nieuws gevolgd?
  • Welke spelletjes werden er vroeger gedaan, en hoe?
  • Hoe spraken mensen vroeger met elkaar af?

C. Het Mediaspel                                                         20 minuten.

 • Vertel kort wat een zender, een boodschap, een medium en een ontvanger zijn. Dit doen we aan de hand van een spel, maar in feite is de klassensituatie al een goed voorbeeld! De leerkracht is vaak de zender, de kinderen de ontvangers. Maar als een kind iets vertelt is hij of zij de zender, en de anderen de ontvangers. Een boodschap is hetgeen iemand vertelt: zijn of haar verhaal. Maakt u het niet al te ingewikkeld, voor kinderen kan dit soms te moeilijk worden, daarom leren we al deze woorden aan de hand van het volgende spel:
 • De leerlingen zitten in groepjes van vier. Deel aan elk groepje Actieboekje 4.1 uit. Laat hen de kaartjes uitknippen en in de goede volgorde leggen. Aan de hand van dit mediaspel wordt duidelijk hoe een medium werkt en welke functies een medium kan hebben. Het spel bestaat uit kaartjes van zenders, boodschappen, kanalen (media) en ontvangers. De leerlingen werken samen en verbinden de plaatjes op de juiste manier.
 • De goede antwoorden zijn:

ZENDER                         BOODSCHAP                                        MEDIUM                               ONTVANGER

Leerkracht                   Maak je werkje af.                              Stem                                      Leerlingen

Jeugdjournaal              Dit is het nieuws.                                Televisie                               Kinderen

Minions                         De wereld is van ons!                        Film                                        Bioscoopbezoekers

Bart Smit                       Kom wat bij mij kopen!                      Reclamefolder                     Winkelend publiek

 • Ga na een kwartier de groepjes langs om te kijken of de kaartjes in juiste volgorde liggen.
 • Sluit de les af. 

Mediaspel