klein 3. Wat je geeft krijg je terug

Handleiding Groep 4 Les 3

Welk gevoel krijg jij bij de berichten?

Thema 3

Wat je geeft krijg je terug

Tijdens les 4.3 maken de kinderen kennis met de 6 basisemoties. In de vorige groepen behandelden wij al de eerste vier basisemoties: verdriet, blijdschap, angst en boosheid. Ook deze vier emoties komen tijdens deze les wederom aan bod. In deze les voegen wij daar nog de laatste twee basisemoties aan toe: verrassing en afkeer. Vandaag ontvangen de leerlingen een overzicht van alle 6 basisemoties en leren ze deze in zichzelf te herkennen. Dat is nodig omdat media continu een beroep doen op onze emoties. Door kinderen bewust te maken van dit proces, kunnen wij hen ook emotieregulatie aanleren, waardoor zij zich minder snel laten meeslepen door hun aangesproken emoties, waardoor zij weerbaarder worden. 

Klas krijgt les via digibord

Benodigdheden:

Beeldmateriaal 4.3
Actieboekje 4.3

Stickervel: blij verdrietig, boos, bang, verrassing, afkeer.

Handleiding ‘Bodyscan’

A. Inleiding                                                              5 minuten.

 • Geef aan dat deze les over gevoel gaat. ‘Soms voel je je blij, soms voel je je verdrietig, boos of bang. Ook als je naar de televisie of een film kijkt, of als je achter de computer zit of naar je tablet of telefoon kijkt. Het kan ook zijn dat de filmpjes je verrassen. Of je ziet filmpjes die écht niet bij je passen. Misschien wil je het wel helemaal niet zien; dan voel je afkeer.’
  • Vraag aan de kinderen wanneer, in welke situatie, zij zich wel eens zo 
   voelen?
  • Waar voelen zij dat dan in hun lichaam? Hoe merk je het?
  • Vraag dat voor elke van de 6 emoties.

B. Denk-pauze: Bodyscan                                      10 minuten.

 • We gaan nu eerst even niet nadenken, maar voelen, want voelen is net zo belangrijk als nadenken. Om goed te kunnen voelen, doen we allemaal even onze ogen dicht. We gaan één minuut stil zijn en even onze aandacht richten op onszelf. We doen dat met de Bodyscan.
 • De Bodyscan is een begeleide Denk-pauze, waarin de leerkracht de leerlingen in één minuut stilte zegt waar zij hun aandacht op moeten vestigen. Zie voor ondersteuning de Handleiding Bodyscan onder ‘Benodigheden’ op de website.
 • Stel na afloop de volgende vragen:
  • Wat voelde jij op dit moment? Voel je je bijvoorbeeld blij of verdrietig, of iets anders?
  • Waar in je lichaam voelde jij dat gevoel?

C. Wat doen de volgende beelden met jou?                  20 minuten.

 • Deel Actieboekje 4.3 uit en deel de stickervellen uit. Op het actieboekje staan 6 lege gezichtjes. De leerlingen gaan eerst elk gezichtje zelf invullen met de juiste emotie. Vraag de klas achtereenvolgens blij, verdrietig, boos, bang, verrassing en afkeer in het actieboekje te tekenen. Laat hen de gezichten eerst eens voor doen aan elkaar. Hoe ziet jouw gezicht eruit als je jezelf zo voelt? Teken dan het gezicht in het Actieboekje 4.3.
 • Laat de kinderen daarna kijken naar Beeldmateriaal 4.3. Dit zijn beelden die een beroep doen op de basisemoties. Ga niet al het materiaal in één keer af, maar neem na elke afbeelding of video de tijd om de leerlingen een minuut hun ogen te laten sluiten, zodat zij goed kunnen nagaan wat een beeld met hen doet.binnenkant
 • Vraag de kinderen de sticker van het juiste gevoel te plakken bij het cijfer van het bericht in het actieboekje 4.3.
 • Vraag na elk voorbeeld een aantal kinderen het gevoel toe te lichten, door te vragen:
  • Wat voelde je bij het afbeelding of bij de video?
  • Waar in je lichaam voelde je dit?
 • Sluit de les af.