klein 6. Bescherm je privacy

Handleiding Groep 4 Les 6

Wat weten anderen over jou?

Thema 6

 Bescherm je privacy

Deze les gaat over de openbaarheid van persoonlijke gegevens. Leerlingen leren na te denken over wat anderen over hen (mogen) weten. 

Benodigdheden:

Actieboekje 4.6

Voorkant jongetje met slot


A. Inleiding:                                                                                                         10 minuten.

 • Leg uit aan de klas dat we eens gaan kijken wat iemand anders binnen of buiten de klas allemaal over je weet. Sommige dingen weet je alleen zelf, zoals je eigen wachtwoord. Andere dingen weet iedereen, zoals je haarkleur of je naam. Vraag als inleiding op het actieboekje de volgende vragen: o Wat weet iedereen over je? o Wat weet je alleen zelf?


B. Combinatiespel: wat weten anderen over jou?                                                 15 minuten.

 • Deel Actieboekje 4.6 uit en deel de klas op in duo’s. Samen maken de leerlingen het combinatiespel. Op de linkerzijde is een aantal plaatjes te zien. Deze plaatjes staan voor de dingen die anderen over jou kunnen weten. Deze plaatjes worden op de rechterzijde met lijntjes verbonden met de mensen die deze informatie mogen weten.
 • Bijvoorbeeld: vrienden mogen weten wat jouw adres is. Laat de leerlingen de lijnen trekken, zoals zij dat zien. Alles is goed, want niet iedereen heeft hetzelfde idee over privacy. 

C. Denk-pauze:                                                                                                    5 minuten.

 • Ik stel jullie nu een aantal vragen en wil graag dat jullie bij jezelf nagaan hoe het voor jou voelt. Om goed te kunnen voelen, gaan we zo weer even één minuut stil zijn en onze aandacht richten op onszelf door allemaal even onze ogen dicht te doen. 
 • Stel de klas dan één voor één de volgende vragen en start daarna steeds een Denk-pauze van één minuut:
  • Hoe zou het voor jou zijn als mensen online weten waar je woont? Wat voel je daarbij?
  • Waarom is het belangrijk voor je dat niet iedereen alles over je weet?
  • Hoe ga je ervoor zorgen dat niet iedereen alles over je weet?

 • Bespreek klassikaal de uitkomsten en verschillen van het combinatiespel.
 • binnenkantSluit de les af