klein 7. Zorg voor je eigen veiligheid

Handleiding Groep 4 Les 7

Waar en wanneer heb je hulp nodig?

Thema 7

Zorg voor je eigen veiligheid

In deze laatste les voor groep 4 leren leerlingen te voelen wanneer ze hulp nodig hebben. Tevens formuleren ze een eigen motivatie en strategie rond hulpvragen. Dat is een belangrijk onderdeel van het Nationale Media Paspoort programma. In plaats van te vertellen wat kinderen wel of niet moeten doen online, vragen wij hen zelf na te denken waarom het voor hen belangrijk is om de hulp te krijgen die zij  nodig hebben (de Motivatie – Waarom?) . Daarna stellen wij hen de strategievraag: Wat doe je als je hulp nodig hebt? Hoe zorg je dat je de hulp krijgt die je nodig hebt? (de Strategie – Hoe?). Op deze manier laten we kinderen zelf hun eigen gewenste gedrag kiezen. Strand met vlieger

Benodigdheden:
Actieboekje 4.7, pennen.

A. Inleiding:                                                 10 minuten.

 • Vertel klassikaal dat iedereen wel eens hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld wanneer een kind op school iets niet goed begrijpt of wanneer er een ongelukje is gebeurd en juf of meester een pleister moet plakken. Het is ook belangrijk te herkennen wanneer een ander hulp nodig heeft, zodat je zelf kunt helpen. Vraag klassikaal:
  • Wanneer had je voor het laatst hulp nodig?
  • Hoe voelde je dat je hulp nodig had?
  • Wat deed je toen?

B. Hulp nodig? en Denk-pauze                  20 minuten.

 • Deel actieboekje 4.7 uit. Hierop staan verschillende situaties waarin iemand hulp nodig heeft. Laat de leerlingen de eerste afbeelding bekijken.
 • Daarna volgt een denkpauze: de kinderen krijgen een minuut de tijd om zich, met hun ogen dicht, te verplaatsen in de situatie. Vervolgens bedenken de leerlingen voor zichzelf:
  • Wat voel je in deze situatie?
  • Waar voel je dat?
 • In het actieboekje is er ruimte om de antwoorden op voorgaande vragen op te schrijven / aan te kruisen. Herhaal de denkpauze bij elk plaatje en laat de leerlingen de actieboekjes invullen.
 • Vervolgens gaat de klas alvast even oefenen met het formuleren van een eigen motivatie en strategie. Stel klassikaal de volgende vragen:
  • Waarom is het voor jou belangrijk de hulp te krijgen die je nodig hebt?
  • binnenkantWat doe je om de hulp te krijgen die je nodig hebt?
 • Sluit de les af.