klein 2. Bewaak je identiteit

Handleiding Groep 5 Les 2

Wat is leuk aan de ander?

Thema 2

Bewaak je identiteit

De leerlingen doen tijdens deze les kennis en bewustzijn op over aspecten van een identiteit. Daarnaast leren zij complimenten te geven en te ontvangen. Zij noteren zowel hun motivatie als strategie wederom in actieboekje 5.1 en in het digitale paspoort dat zij hebben aangemaakt op www.nationaalmediapaspoort.nl.

Benodigdheden:
Actieboekjes 5.1 en 5.2.

A. Inleiding: wie is de ander?                  Interview                   15 minuten.

  • Vertel de leerlingen dat we het vandaag hebben over leuke eigenschappen van de ander. We gaan elkaar complimenten geven, omdat het een goed gevoel geeft om iets aardigs te zeggen én om iets aardigs te horen.
  • Verdeel de klas in tweetallen en deel de actieboekjes uit. Op de linkerzijde van het actieboekje staat een aantal vragen die de leerlingen aan elkaar stellen om elkaar nog beter te leren kennen. Laat de leerlingen elkaar steeds een paar minuten interviewen. Op de rechterzijde van het actieboekje staan positieve eigenschappen. De leerlingen kruisen, na het interviewen van elkaar, aan welke eigenschappen zij de ander toekennen en bedenken zelf ook nog 5 goede eigenschappen voor de ander.
  • De tweetallen laten daarna de actieboekjes aan elkaar zien. 

B. Denk-pauze                                                            10 minuten.

Iedereen ontvangt Actieboekje 5.2 waarin de ander de positieve eigenschappen heeft aangekruist die hij of zij aan de ander heeft toegekend. Het is goed om daar even bij te voelen, in plaats van te denken. We gaan één minuut stil zijn en even onze aandacht richten op onszelf. Stel de klas tijdens deze minuut stilte de volgende vragen:

Wat voel je bij het actieboekje dat de ander over jou heeft gemaakt?
Welke emoties roept het bij je op? Alles is goed!
Waar voel je dat in je lichaam?
Haal even diep adem en open je ogen weer.

Bespreek de resultaten van deze oefening kort klassikaal. 

C. Motivatie en strategie        - Waarom en hoe?                               10 minuten.                                     

  • Nu gaat de klas weer aan de slag met het bepalen van hun eigen motivatie en strategie. Deze schrijven zij op in het actieboekje 5.1 dat al tijdens de vorige les werd uitgedeeld. Daarnaast kan elke leerling straks inloggen op . Daar kan elke leerling zijn motivatie en strategie invullen in het digitale paspoort.

Motivatie (Waarom?)

  • Stel de leerlingen allereerst de motivatievraag: Waarom is het voor jou belangrijk om complimenten te geven en te ontvangen?
  • Laat hen deze ‘motivatie’ daarna in het actieboekje 5.1 invullen en bij de juiste groep en de juiste les in hun eigen digitale paspoort. 

binnenkant

Strategie (Hoe?)

  • Stel de leerlingen daarna de strategievraag: Wat ga jij doen om te zorgen dat je vaker iets positiefs over iemand anders zegt?
  • Laat hen ook deze ‘strategie’ invullen in het actieboekje 5.1 en bij de juiste groep en de juiste les in hun digitale paspoort.
  • Laat hen vervolgens nadenken over hoe zij zichzelf in de dagelijkse praktijk kunnen helpen herinneren aan deze strategie. Bijvoorbeeld: ik schrijf een notitie in mijn agenda of in mijn mobieltje die mij eraan herinnert dat ik elke dag minstens twee complimentjes uitdeel.
  • Sluit de les af.