klein 5. Maak goede keuzes

Handleiding Groep 5 Les 5

Hoe zoek en vind ik de juiste informatie?

Thema 5

Maak goede keuzes

Dit is de eerste les in online informatievaardigheden. Leerlingen leren aan de hand van een aangereikte bron informatie te zoeken en deze te verwerken.

Benodigdheden:
Beeldmateriaal 5.5
Actieboekje 5.5
Internetverbinding om online bronnen te raadplegen.

A. Inleiding:                                                 10 minuten.

Loep met logos

 • Vandaag leren we informatie te zoeken. Er zijn allerlei manieren om informatie te vinden –
 •  in boeken, op websites, in apps, in tijdschriften of in filmpjes. Maar niet alle infor
 • matie is altijd juist of betrouwbaar. Bijna iedereen kan zomaar teksten op het internet plaatsen. We gaan vandaag eens kijken hoe je juiste informatie zoekt en herkent. Daarnaast gaan we zelf een onderzoeksvraag beantwoorden.

B. Informatiespel:                                       30 minuten.

 • De leerlingen krijgen een onderzoeksvraag aangereikt. Deze luidt:  Waar staat het hoofdkantoor van Google?

In het beeldmateriaal zijn verschillende bronnen gegeven. Graag merken wij daarbij op dat de jeugd tegenwoordig de zogenaamde Sociale Media (Facebook, YouTube, Instragram en Twitter) vaak gebruikt als zoekmachines.

 • Bron 1: De zoekmachine Google zelf
 • Bron 2: De website Wikipedia, een online encyclopedie
 • Bron 3: Google Maps, een app van Google met kaarten en plattegronden
 • Bron 4: De website Wikikids, een online encyclopedie voor kinderen
 • Bron 5: Sociale Media, Instagram, een website/app waar je foto’s kunt plaatsen en bekijken
 • Bron 6: Sociale Media, YouTube, een website/app waar je filmpjes kunt plaatsen
 • Bron 7: Sociale Media, Twitter, een app waar je korte berichten kunt plaatsen

In Actieboekje 5.5 staat een kleine weergave van de bronnen. De leerlingen krijgen de opdracht om een kruisje te zetten onder de bron waarvan zij denken dat deze het meest bruikbaar is voor het vinden van een antwoord op deze onderzoeksvraag.

 • Verdeel de leerlingen nu in kleine groepjes. Laat elke groep één van de bronnen kiezen, waar zij denken het antwoord te kunnen vinden. Zorg dat er voor elke bron een groepje is.binnenkant
 • De groepjes gaan nu op zoek naar een antwoord op basis van de informatie uit de bron die hij/zij geselecteerd hebben. In het actieboekjes hebben zij ruimte om het antwoord bondig op te schrijven.
 • Wanneer de klas de antwoorden heeft opgeschreven in het actieboekje, worden de antwoorden vergeleken. Pak de bronnen er nog eens bij (zie Beeldmateriaal 5.5) en overleg klassikaal wat de juiste antwoorden zijn. Leerlingen presenteren om beurten de eigen antwoorden voor de klas.
 • Overleg klassikaal welke bronnen er nog meer geraadpleegd hadden kunnen worden: waar zouden zij gaan zoeken, als er eigen bronnen gebruikt moeten worden? Welke apps, filmpjes, tijdschriften, websites en boeken?
 • Sluit de les af.