klein 7. Zorg voor je eigen veiligheid

Handleiding Groep 5 Les 7

Wat doe je om veilig online te zijn?

Thema 7

Zorg voor je eigen veiligheid

In deze les worden interessante en handige tools aangereikt om veilig online te kunnen zijn. Leerlingen nemen hier kennis van en leren de websites en tips te gebruiken.

Voorbereiding:
Neem de sites in deze handleiding door, zodat u eventuele vragen van leerlingen goed kunt beantwoorden. Met deze sites gaan de leerlingen in de les aan de slag.Meisje met hoofddoek op tablet

Benodigdheden:

Actieboekjes 5.1 en 5.7
Ouderbrief 5.7

A. Inleiding:                                                                              10 minuten.

 • Deel Actieboekje 5.7 uit. Hierin staan alle sites vermeld en vinden de leerlingen de volgende tips om veiligHandige sites online te gaan.
  • Kijk TV, tablet, of de computer samen met anderen, zoals je ouders. 
  • Praat met je ouders wat je op tv, tablet of computer doet.
  • Zie je iets raars of naars? Kijk niet meer en ga wat anders doen.
  • Kijk tv, tablet of de computer maar ga ook altijd lekker (buiten) spelen!
  • Wees aardig tegen elkaar. 
  • Zorg altijd voor een goed en geheim wachtwoord. 
  • Geef niet zomaar jouw privé-gegevens aan anderen. 
  • Check jouw followers: google bijvoorbeeld hun foto’s!
  • Pest niet. Share of retweet geen pestteksten of pestfilmpjes.
  • Zoek hulp bij mensen die jij vertrouwt, als je bijvoorbeeld iets raars of naars overkomt.

B. Denk-pauze                                                                    20 minuten.

 • We gaan één minuut stil zijn en even onze aandacht richten op onszelf. Vraag de klas de volgende vragen en start daarna de minuut:
  • Wat voel je bij de tips?
  • Is er een tip die, speciaal voor jou, heel belangrijk of aan de orde is?

C. Motivatie en strategie – Waarom en Hoe?                    10 minuten.

 • Elke leerling kan zijn motivatie en strategie opschrijven in Actieboekje 5.1 dat al eerder werd uitgedeeld en in hun eigen digitale paspoort, waarop zij kunnen inloggen op .
 • Stel de leerlingen de motivatievraag (Waarom?): Waarom is het voor jou belangrijk om veilig online te zijn?

Laat hen het antwoord opschrijven in actieboekje 5.1 en in  hun eigen digitale paspoort.

 • Stel de leerlingen daarna de strategievraag (Hoe?): Hoe ga jij zorgen dat jij veilig online bent?

Laat hen het antwoord opschrijven in actieboekje 5.1 en in  hun eigen digitale paspoort.

 • Laat hen vervolgens nadenken over hoe zij deze strategie in de praktijk kunnen inzetten als concreet, uitvoerbaar doel. Welke hulpmiddelen kunnen zij bedenken om zichzelf te helpen herinneren aan hun voornemen? Denk daarbij aan: ik plak een post-it op mijn computer, of ik maak een agenda-item of een wekker-item aan op mijn mobiel en ik zorg dat ik deze elke dag herhaal. Hierop staat mijn voornemen/strategie en die zie en lees ik dan elke dag even. Zo onthoud ik het goed!

D. Thuisopdracht

 • Deel Ouderbrief 5.7 uit, hierin staat een instructie voor de ouders. De leerlingen nemen Actieboekje 5.7 met daarin de sites en tips mee naar huis. De tips bespreken zij met hun ouders/verzorgers: zo is iedereen thuis ingelicht over veilig online zijn. Vraag de leerlingen ook eens samen naar de sites te kijken die in het actieboekje staan.
 • Verzin thuis een eigen strategie zodat ook daar de tips onthouden worden. Het is de bedoeling dat ieder kind een foto maakt van de manier waarop deze strategie thuis wordt uitgevoerd, met behulp van ouders/verzorgers/broers/zussen etc.

Bijvoorbeeld: een versierde poster met tips wordt op de koelkast gehangen, er hangt een herinnering bij de computerkast. De ingezonden foto’s worden na een week klassikaal besproken.

 • Sluit de les af.