slot

Handleiding Groep 6 Les 1

Slim naar reclame kijken

Thema 1

 

Weet wat je ziet

Deze les gaat over de functies van reclame en de gebruikte reclametechnieken (trucjes). De leerlingen ook te voelen welke emoties bepaalde reclames bij hen oproepen en hoe zij daar slim mee om kunnen gaan. Daarna gaan we in op hun eigen individuele motivatie om slim naar reclame te kijken en hun strategie om dat te kunnen doen op het juiste moment.

  • Benodigdheden:

LET OP: Voor alle lessen van groep 6 is online toegang nodig tot de digitale paspoorten, die de leerlingen al in groep 5 hebben aangemaakt via de website www.nationaalmediapaspoort.nl, de leerlingen noteren daar na elke les hun eigen individuele motivatie en strategie.

Thuisopdracht 6.1 en Ouderbrief 6.1

Beeldmateriaal 6.1

Actieboekje 6.1

Vooraf:           Thuisopdracht                     

       Geef kinderen de opdracht om aan de hand van de thuisopdracht 6.1 hun ouders te vragen welke reclametrucjes zij kennen. Laat hen daarbij ook de volgende vragen stellen: “Waarom zouden bedrijven deze trucjes toepassen?” en  “Wat willen zij bereiken?”.

handleidingles6.11A. Functies van reclame                                                     10 minuten.

       Deel actieboekje 6.1 uit.

       Laat het volgende schema in de Powerpoint zien en bespreek deze functies van reclame aan de hand van de volgende sheet met het communicatieproces van Zender – Boodschap – Medium – Ontvanger. Laat dan eerst de zenders zien, daarna de boodschap, daarna het medium en daarna de ontvanger. Wat was de bedoeling van de zenders ‘Leraar, nieuwslezer en Coca Cola’? Wilde hij of zij iets verkopen, of wilde hij informatie geven of wilde hij of zij slechts vermaken? Laat de kinderen reclames noemen waarbij zij één van de volgende functies aanduiden als motivatie voor die reclames.

  Doe daarna als afsluiting de opdracht in de Powerpoint over welke functie de reclame van Mona heeft voor de ontvanger. Vraag datzelfde daarna voor het Jeugdjournaal en Spangas. Vraag de kinderen wat deze 2 zenders  willen bereiken met hun boodschap?

  Laat het hen aankruisen in het Actieboekje 6.1 en bespreek na.


handleidingles6.1B. Reclametechnieken                                                       10 minuten.

       Bespreek klassikaal de resultaten van de thuisopdracht, waar de kinderen moeten aangeven welke reclametrucjes hun ouders kennen. Zie Thuisopdracht 6.1 en Ouderbrief 6.1.

Behandel dan de sheet over de trucjes (zie plaatje hiernaast) in de reclame in de Powerpoint. Laat de trucjes één voor één verschijnen en vraag de kinderen of zij deze trucjes kennen en  deze wel eens terug zien in de reclames?

 

C. Denk-pauze:                                                                   5 minuten.

  • Zeg het volgende: ‘Ik ga jullie straks een aantal filmpjes laten zien en daar een paar vragen bij stellen en wil graag dat jullie bij elk filmpje bij jezelf nagaan hoe het voor jou voelt.  Om goed te kunnen voelen, gaan we weer eerst één minuut stil zijn met onze ogen dicht. We stoppen even met denken en richten onze aandacht op ons gevoel op dit moment. Wat voel je op dit moment en waar voel je dat in je lichaam?’


Vervolg reclametechnieken                                         10 minuten.

  • Doe daarna de 4 opdrachten in de Powerpoint. Laat daarbij steeds de volgende film zien aan de kinderen. Stel daarbij eerst de vraag: Welke reclametrucjes werden gebruikt in dit filmpje?

Laat de kinderen steeds lijnen trekken vanaf de betreffende film naar de juiste reclametrucjes in het schema in het actieboekje 6.1. Er kunnen natuurlijk ook meerdere trucjes per film zijn gebruikt!

  • Laat daarna de films één voor één nog een keer zien en start steeds een Denk-pauze van één minuut. Stel daarna de volgende vraag:  Welk gevoel geeft  deze reclame jou? Word je er blij, verdrietig of iets anders van? Laat de kinderen daarna dit gevoel tekenen in de lege gezichtjes in het actieboekje 6.1.

 

D. Motivatie en strategie – Waarom en Hoe?                 10 minuten.

Motivatie – Waarom?

  • Stel de leerlingen de motivatievraag: Waarom is het voor jou belangrijk om slim naar reclame te kijken en je niet zomaar te laten beïnvloeden door reclame trucjes?
  • Laat hen het antwoord op deze vraag opschrijven in hun actieboekje en online in hun eigen digitale paspoort, dat zij in groep 5 al hebben aangemaakt via de website .

Dat mogen zij natuurlijk ook thuis doen.

 

Strategie – Hoe?

  • Stel de leerlingen daarna de strategievraag: Wat ga jij doen om te zorgen dat je slim naar reclame kijkt en je niet zomaar laat beïnvloeden door reclame trucjes?
  • Laat hen ook deze ‘strategie’ eerst invullen in het Actieboekje. Daarna kunnen zij het  bij de juiste groep en de juiste les in hun digitale paspoort bijschrijven. Dat mogen zij ook thuis doen na school.
  • Laat hen vervolgens nadenken over hoe zij zichzelf in de dagelijkse praktijk kunnen helpen herinneren aan deze strategie. Bijvoorbeeld: als ik reclame zie ga ik proberen de trucjes te herkennen!
  • Sluit de les af.