poppetje

Handleiding Groep 6 Les 2

Hoe zie jij er online uit?

Thema 2

Bewaak je identiteit

De leerlingen doen tijdens deze les kennis en bewustzijn op over hoe zij zichzelf online presenteren. Zij gaan nadenken, maar ook voelen welke beelden zij geschikt vinden om er zichzelf mee te presenteren en welke niet en waarom. Daarna beslissen zij zelf welke motivatie zij hebben om zichzelf op een bepaalde manier te presenteren. Tenslotte bepalen zij welke strategie zij kunnen toepassen om te zorgen dat zij zichzelf daaraan houden. Tijdens  deze les werken de kinderen weer met alle 6 basisemoties (blij, verdrietig, boos, bang, afkeer en verrassing) én de 5 zelfbewuste emoties (schaamte, jaloezie, trots, medeleven en schuldgevoel).

 • Benodigdheden:

Thuisopdracht 6.2 en Ouderbrief 6.2

Internettoegang voor het invullen digitale paspoortjes

Beeldmateriaal 6.2

Actieboekje 6.2

Handleiding Bodyscan

Thuisopdracht 6.2: 

Zoek jezelf online en kijk wat er allemaal over jou te vinden is. Welke foto’s zie je, wie heeft die foto’s gepost en wat vind je daarvan? Kijk dan ook eens naar wat er online te vinden is over de overige familieleden? Vraag je ouders om je te helpen. Kijk samen met hen online.

A. Groepsgesprek: Hoe zie jij er online uit?                                              15 minuten.

Bespreek de resultaten van de thuisopdracht. Wat hebben de leerlingen online over zichzelf kunnen vinden? Op welke manier hebben zij gezocht? Welke zoekmachines of andere websites, programma’s of apps hebben zij gebruikt?

Wat vonden zij van de resultaten? Was het allemaal leuk of zaten er ook minder leuke resultaten tussen? Hoe voelt dat?

B. Denk-pauze: de Bodyscan                                                                      5 minuten.

 • Leg daarna uit dat de les gaat om het weten en voelen waar je grenzen liggen wat betreft het openbaar maken en posten van foto’s en beelden van jezelf via de sociale media. Om dichter bij ons gevoel te komen, doen we eerst even de Bodyscan. Laat de leerlingen gedurende één minuut hun ogen sluiten en laat hen ontspannen op hun stoel zitten. Laat hen hun aandacht richten op uw stem. Lees gedurende deze minuut de Handleiding Bodyscan voor.

Bespreek de resultaten van deze oefening kort klassikaal.

 • Hoe voelen zij zich na deze minuut stilte?

C. Klassikale oefening en discussie; Waar ligt jouw grens?                     20 minuten.

Deel Actieboekje 6.2 uit.

Laat daarna één voor één de beelden uit het Beeldmateriaal 6.2 zien. Laat hen steeds na een beeld eerst even hun ogen sluiten en zich voorstellen dat  deze foto van henzelf zou zijn en op internet te vinden zou zijn. Hoe voelt dat? Zouden zij zich dan trots, blij, verdrietig voelen, of zouden zij schaamte, schuld of zelfs afkeer voelen? Laat hen het gevoel opschrijven bij het juiste nummer van het beeld.

Laat hen daarna met elkaar in discussie gaan in kleine groepen van 4 tot 6 leerlingen. Stel steeds de volgende vragen. Laat hen de antwoorden opschrijven in het actieboekje, steeds bij het juiste nummer van het beeld en laat daarna steeds een andere leerling het namens het groepje kort presenteren:

 • Zouden zij deze beelden van zichzelf in deze vorm posten online?
 • Waarom wel of waarom niet? Waar ligt jouw grens?
 • Hoe zouden mensen deze beelden zien? Wat zouden zij van je kunnen denken?
 • Wat zou er kunnen gebeuren?

D. Motivatie en strategie    - Waarom en Hoe?                                         10 minuten.

 • Nu gaat de klas weer aan de slag met het bepalen van hun eigen motivatie en strategie. Deze kunnen zij online invullen in hun eigen digitale paspoort, dat zij in groep 5 al hebben aangemaakt. 
 • Daarvoor kan elke leerling inloggen op . Daar kan elke leerling zijn motivatie en strategie invullen in het digitale paspoort. Dat mogen zij eventueel ook thuis doen.

Motivatie (Waarom?)

 • Stel de leerlingen allereerst de motivatievraag: Waarom is het voor jou belangrijk om alleen de juiste beelden van jezelf te posten online?
 • Laat hen deze ‘motivatie’ daarna bij de juiste groep en de juiste les invullen in hun eigen digitale paspoort.

Strategie (Hoe?)

 • Stel de leerlingen daarna de strategievraag: Wat ga jij doen om te zorgen dat je alleen de juiste beelden van jezelf post?
 • Laat hen ook deze ‘strategie’ invullen bij de juiste groep en de juiste les in hun digitale paspoort.
 • Laat hen vervolgens nadenken over hoe zij zichzelf in de dagelijkse praktijk kunnen helpen herinneren aan deze strategie. Bijvoorbeeld: ik schrijf een notitie in mijn agenda of in mijn mobieltje die mij eraan herinnert dat ik alleen de juiste beelden van mezelf post online.
 • Sluit de les af.