handschud

Handleiding Groep 6 Les 3

Hoe ga je om met negatieve berichten?

Thema 3

Wat je geeft krijg je terug

Tijdens deze les 6.3 leren de kinderen hoe zij om kunnen gaan met online kritiek, met minder leuke berichten die zij zouden kunnen ontvangen via internet of sociale media. Zij krijgen eerst uitleg over de mogelijke risico’s die zij kunnen lopen met dit soort berichten of foto’s. Kinderen gaan zelf nadenken over de adviezen die zij aan andere kinderen zouden geven als hen dit zou overkomen. Daarbij gaan zij ook na hoe het zou voelen als zij zelf zo’n bericht zouden ontvangen. Tenslotte bepalen zij hun eigen motivatie om goed met negatieve berichten om te gaan en beslissen zij welke strategie zij zullen toepassen om inderdaad goed met deze berichten om te gaan.

 • Benodigdheden:

Internettoegang voor het invullen digitale paspoortjes

Beeldmateriaal 6.3

Actieboekje 6.3

Handleiding ‘Bodyscan’

Stickervellen met de 6 basisemoties en de 5 zelfbewuste emoties

A. Inleidend groepsgesprek: Wat zijn negatieve berichten?                   15 minuten.

 • Laat het eerste bericht uit het Beeldmateriaal 6.3 zien aan de leerlingen.
 • Stel hen daarbij de volgende vragen:
  • Wat vind je van dit bericht en welk gevoel roept het bij je op?
  • Waarom zou iemand een soortgelijk bericht naar een ander sturen? Wat is de motivatie van de zender?
  • Wat zou er kunnen gebeuren als iemand een soortgelijk bericht met daarin dat hij of zij niet met jou wil spelen zou doorsturen naar anderen? Zou je dat kunnen stoppen?
  • Hebben jullie ervaring met dit soort berichten? Heb je wel eens een negatief bericht ontvangen van iemand? Wat deed je toen?
 • Laat hen daarna de volgende 3 berichten zien en steeds een aantal minuten in groepjes van 4 nadenken en discussiëren over hoe je met zo’n bericht zou kunnen of moeten omgaan. Wat doe je? Laat hen 3 adviezen bedenken en laat één van hen dit presenteren aan de klas.
 • Denk aan wel of niet reageren, eerst nadenken voordat je reageert, niet negatief terug reageren(hoe moeilijk dat ook soms is), in je reactie feitelijke onjuistheden rechtzetten, het negeren van een bericht, hulp vragen bij vrienden/leerkracht of ouders. Het heeft  geen zin een online gevecht aan te gaan, dat levert alleen verliezers op. Waar je aandacht aan geeft, dat groeit.

B. Denk-pauze: Bodyscan                                                              5 minuten.

 • De Bodyscan is een begeleide Denk-pauze, waarin de leerkracht de leerlingen in één minuut stilte zegt waar zij hun aandacht op moeten vestigen. Het leert kinderen zich naar binnen te richten en zich bewust te worden van hun eigen emoties. Zie voor de tekst de Handleiding Bodyscan op de website onder ‘Benodigdheden’.
 • Stel na afloop de volgende vragen:
  • Wat voelde jij? Voel je je bijvoorbeeld blij of verdrietig, of iets anders?
  • Waar in je lichaam voelde jij dat gevoel? (kinderen kunnen dit vaak goed zelf aanwijzen)

C. Wat voel je bij de berichten en wat doe je?                             20 minuten.

 • Deel nu Actieboekje 6.3 uit.
 • Behandel eerst even opnieuw de 6 basisemoties en 5 zelfbewuste emoties aan de hand van de Powerpoint. Wanneer voelen zij zich zo? In welke situaties? En wat doen ze dan? Laat de kinderen nu kijken naar de 8 mediaberichten in het Beeldmateriaal 6.3. Ga niet al het materiaal in één keer af, maar neem na elke afbeelding de tijd om de leerlingen een minuut hun ogen te laten sluiten om bewust te worden van het gevoel zij krijgen bij het bericht. Geef hen daarna de tijd om de juiste sticker te plakken in het Actieboekje 6.3. Wat voelen zij bij deze beelden, wanneer deze aan hen gericht zouden zijn?
 • Vraag na elk voorbeeld een aantal kinderen het gevoel toe te lichten, door te vragen:
  • Wat voelde je bij het beeld? Waarom? Waar in je lichaam voelde je dit?
  • Welk advies zou je een ander geven als hij of zij dit bericht zou ontvangen?
  • Wat zou je zelf doen als je dit bericht zou ontvangen?

D. Motivatie en strategie – Waarom en Hoe?                                 10 minuten.

 • Nu gaat de klas weer aan de slag met het bepalen van hun eigen motivatie en strategie. Nu kan elke leerling inloggen op . Daar kan elke leerling zijn motivatie en strategie invullen in hun eigen digitale paspoort.
 • Motivatie (Waarom?)
 • Stel de leerlingen allereerst de motivatievraag: Waarom is het voor jou belangrijk om goed te reageren op negatieve berichten of beelden?
 • Laat hen deze ‘motivatie’ daarna invullen bij de juiste groep en de juiste les in hun eigen digitale paspoort.

Strategie (Hoe?)

 • Stel de leerlingen daarna de strategievraag: Wat ga jij doen om te zorgen dat je goed reageert op negatieve berichten of beelden? Laat hen ook deze ‘strategie’ invullen bij de juiste groep en de juiste les in hun digitale paspoort.
 • Laat hen vervolgens nadenken over hoe zij zichzelf in de dagelijkse praktijk kunnen helpen herinneren aan deze strategie. Bijvoorbeeld: ik schrijf een notitie in mijn agenda of in mijn mobieltje die mij eraan herinnert dat ik goed moet reageren op negatieve berichten.
 • Sluit de les af.