tijd

Handleiding Groep 6 Les 4

Ben je wel eens te lang met media bezig?

Thema 4

Houd de klok in de gaten

Om bewust te worden van de tijd die gespendeerd wordt aan media en van het eigen mediagedrag, wordt de leerlingen gevraagd, net als vorig jaar, eerst thuis een mediadagboek bij te houden. Dit jaar gaan we meer in op het reflecteren op het eigen mediagebruik en op de mentale, sociale en fysieke consequenties van te intensief mediagebruik.

 • Benodigdheden:

Internettoegang voor het invullen van de digitale paspoortjes

Thuisopdracht 6.4
Ouderbrief 6.4

Actieboekje 6.4

A. Inleiding:                                                                                                              5 minuten.

 • Leg uit dat we vandaag weer de klok in de gaten gaan houden. We maken (vaak ongemerkt) veel gebruik van media en overal om ons heen zijn schermen. Overleg bijvoorbeeld maar eens met elkaar naar welke schermen we kijken, op school en thuis.
  • Welke media gebruik je dagelijks? Televisie, smartphone, computer, tablet?
  • Hoe lang doe je dat, denk je?
 • Vertel de klas dat ze thuis zelf precies kunnen controleren of hun inschattingen juist zijn. Probeer het maar eens met een stopwatch thuis (via je smartphone of tablet). Ze krijgen nu namelijk een thuisopdracht mee waarin ze hun eigen mediagebruik gaan bijhouden.

B. Maak thuis een mediadagboek en noteer wanneer het te lang was!              0  minuten.

Deel Thuisopdracht 6.4 uit, samen met de begeleidende Ouderbrief 6.4 voor ouders . Geef aan dat zij deze opdracht mee naar huis nemen en bijhouden wanneer zij te lang met media bezig zijn gedurende een hele week. Het gaat dus om de keren dat de leerlingen zelf of hun ouders vonden dat zij te lang achter elkaar met media bezig waren te noteren.

 • Waarom vonden zij dat het te lang was?
 • Hoe voelden zij aan dat het te lang was?
 • Wat kan er gebeuren als je te lang met media bezig bent?
 • Welke afspraken kun je thuis maken om te zorgen dat je niet te lang met media omgaat?


C. Groepsgesprek in de klas                                                                                  20 minuten.

Bespreek met de leerlingen de resultaten van de thuisopdrachten. Stel daarbij de volgende vragen:

 • Hoe is het gegaan?
 • Zijn zij wel eens te lang met media bezig geweest in de afgelopen week?
 • Hoe wisten zij dat het te lang was? Vonden zij dat zelf of vonden  hun ouders dat?
 • Hoe voelde het wanneer het te lang was?
 • Wat zijn de effecten van het te lang met media bezig zijn?

D. Discussie in groepen van 4 en groepsbespreking                                            15 minuten.

Deel het actieboekje 6.4 uit.

Laat de leerlingen daarna in groepjes van 4 discussiëren over de gevolgen van te lang met media bezig zijn.

Het gaat daarbij om te lang televisie kijken, te lang gamen, te lang chatten of te lang lezen. Wat doet dat met je? Zij kunnen in hun actieboekjes de opdrachten doen waarbij ze eventuele gevolgen kunnen aankruisen. Deze zijn verdeeld in 3 categorieën. Bespreek daarna klassikaal kort de resultaten. In het beeldmateriaal geven we de onderstaande gevolgen nog even weer.

 1. Mentale gevolgen: Ik word er duf, verdrietig, somber van, ik voel me afwezig, ik voel me niet lekker als ik niet meer mag. Ik word boos als ik niet meer mag.
 2. Sociale gevolgen: Ik zie mijn vrienden minder, ik heb minder goed contact met andere leden van mijn familie, ik heb minder aandacht voor de mensen om mij heen
 3. Fysieke gevolgen: Ik krijg pijn aan mijn schouders, rug, mijn nek, mijn arm, mijn vingers of ergens anders, ik slaap minder goed, ik word er moe van.

E. Denk-pauze                                                                                                         10 minuten.

 • We gaan nu weer één minuut stil zijn en even onze aandacht richten op onszelf. Laat de leerlingen dan één voor één de aangekruiste gevolgen lezen. Stel de klas dan de volgende vragen:
  • Wat voel je als je dit zou krijgen als je te lang met media bezig bent?
  • Wordt je daar blij, verdrietig of boos van? Of zou je pijn voelen? Waar voel je die pijn in je lijf?
 • Laat de leerlingen nu de juiste basisemotie (blij, verdrietig, boos, pijn, bang) opschrijven bij de door hen aangekruiste gevolgen. Bespreek klassikaal de verschillende antwoorden.

F. Motivatie en strategie  - Waarom en Hoe?                                                     10 minuten.

Motivatie (Waarom?)

 • Stel de leerlingen de motivatievraag: Waarom is het voor jou belangrijk om niet te lang met media bezig te zijn? Laat hen deze ‘motivatie’ online invullen bij de juiste groep en de juiste les in hun eigen digitale paspoort.

Strategie (Hoe?)

Stel de leerlingen daarna de strategievraag: Wat ga jij doen om te zorgen dat je niet te lang met de media bezig bent? Laat hen ook deze ‘strategie’ online invullen bij de juiste groep en de juiste les in hun digitale paspoort. Laat hen vervolgens nadenken over hoe zij zichzelf in de dagelijkse praktijk kunnen helpen herinneren aan deze strategie. Bijvoorbeeld: ik zet telkens een wekker wanneer ik ga gamen, zodat ik weet dat ik de tijd niet kan vergeten. Sluit de les af.