check

.

Handleiding Groep 6 Les 5

Zoeken en vinden!

Thema 5

Maak goede keuzes

Dit is een les in online informatievaardigheden. Leerlingen leren aan de hand van een onderzoeksvraag informatie te zoeken, te verwerken en op bruikbaarheid en betrouwbaarheid te toetsen en te presenteren. Deze lessen zijn gebaseerd op de leerlijn informatievaardigheden van de SLO (Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling).

Benodigdheden:

 • Beeldmateriaal 6.5
 • Actieboekje 6.5
 • Internetverbinding om online bronnen te raadplegen.

A. Inleiding:                                                                           2 minuten.

 • Vandaag gaan we informatie zoeken aan de hand van een bepaalde onderzoeksvraag. De leerlingen zoeken natuurlijk heel erg vaak, maar hoe staat het met hun informatievaardigheden? Kennen zij verschillende bronnen, weten zij deze bronnen naar waarde in te schatten en toetsen? Aan de hand van een onderzoeksvraag leren de leerlingen hun vaardigheden in 5 stappen te ontwikkelen.

B. Verwerking van resultaten                                            40 minuten.

De leerlingen krijgen de volgende onderzoeksvraag aangereikt.

-          Hoe leefde de Dodo vogel en waarom is hij uitgestorven?

In het beeldmateriaal wordt de onderzoeksvraag gesteld, worden de 5 stappen om informatievaardigheden te ontwikkelen aangegeven en zijn verschillende bronnen gegeven. Graag geven wij hierbij aan dat kinderen Sociale Media (zoals YouTube, Pintetest of Instagram) vaak als zoekmachines gebruiken.

 • Vraag de kinderen nu eerst om eens een aantal bronnen te noemen die zij zouden gebruiken om het antwoord op deze onderzoeksvraag te vinden. Waarom zouden zij deze bronnen gebruiken en niet andere? Behandel daarna de bronnen in het Beeldmateriaal 6.5. Kennen zij deze en wat vinden zij ervan?
 • Bron 1:De zoekmachine Google zelf
 • Bron 2:De website Wikipedia, een online encyclopedie
 • Bron 3:Google Maps, een app van Google met kaarten en plattegronden
 • Bron 4:De website Wikikids, een online encyclopedie voor kinderen
 • Bron 5:Sociale Media, Instagram, een website/app waar je foto’s kunt plaatsen en bekijken
 • Bron 6:Sociale Media, YouTube, een website/app waar je filmpjes kunt plaatsen
 • Bron 7:Sociale Media, Twitter, een app waar je korte berichten kunt plaatsen
 • Bron 8: Pinterest, een website/app waar je foto’s kunt plaatsen en bekijken.

 

 • Deel actieboekje 6.5 uit.

In Actieboekje 6.5 staat een korte weergave van de bronnen. De leerlingen krijgen de opdracht om een kruisje te zetten onder 3 bronnen waarvan zij nu al denken dat deze het meest bruikbaar zijn voor het vinden van een antwoord op de onderzoeksvraag.

 • Verdeel de leerlingen nu in kleine groepjes. Laat elke groep via verschillende bronnen op zoek gaan naar informatie over de onderzoeksvraag. U geeft aan dat het de bedoeling is dat de kinderen zoveel mogelijk informatie vinden over het leven en de dood van de Dodo vogel.
 • Laat de leerlingen de informatie uit de verschillende bronnen noteren, naast elkaar leggen en vergelijken. Daarbij worden de volgende vragen in het actieboekje 6.5 gesteld.
  • In welke bronnen staat volgens jou de meest betrouwbare informatie over de Dodo? Kruis er 3 aan!
  • Vergelijk de informatie die je uit de 3 bronnen hebt gevonden. Zeggen ze allemaal hetzelfde over de Dodo?
  • Overleg hoe je de informatie gaat presenteren. Bereid dit voor… en presenteer in jullie groep!

Geef de leerlingen de mogelijkheid een presentatie voor te bereiden. Dit kan door het maken van een poster, presentatie voor de klas of door middel van een internetpresentatie. Het betekent dat de leerlingen zelf moeten aangeven welke materialen zij nodig hebben om de rest van de klas met een presentatie te informeren over de zoekresultaten van hun groepje.

C. Presenteer de resultaten                                               10 minuten.

 • Wanneer de klas de antwoorden heeft opgeschreven in het actieboekje, worden de antwoorden vergeleken. Leerlingen presenteren om beurten de eigen antwoorden voor de klas.
 • Overleg klassikaal welke bronnen er nog meer geraadpleegd hadden kunnen worden: waar zouden zij gaan zoeken? Denk hierbij ook aan de offline bronnen zoals de bibliotheek, boeken, tijdschriften.

Sluit de les af.