hand

Handleiding Groep 6 Les 7

Wat doe je om veilig online te zijn?

Thema 7

Zorg voor je eigen veiligheid

In deze les worden interessante en handige tools aangereikt om veilig online te kunnen zijn. Leerlingen nemen hier kennis van en leren de websites en tips te gebruiken.

 • Voorbereiding:

Neem de sites in deze handleiding door, zodat u eventuele vragen van leerlingen goed kunt beantwoorden. Met deze sites gaan de leerlingen namelijk in de les aan de slag.

 • Benodigdheden: Beeldmateriaal 6.7

Actieboekje 6.7 en Ouderbrief 6.7

A. Groepsopdracht: Welke adviezen geef je?                                     30 minuten.

 • Bekijk klassikaal de volgende sites. Klik er eens doorheen en ga in gesprek over de onderwerpen die jullie tegenkomen. Als u in het beeldmateriaal op de logo’s van de hulpwebsites klikt gaat u meteen naar deze 3 websites.
 • Daarna gaan we dieper in op de 4 onderwerpen die op de website van Meldknop.nl staan. Het gaat om: PESTEN, SEKS, MISBRUIK EN LASTIGVALLEN.

  Stel leerlingen daarbij de volgende vragen (zie Beeldmateriaal 6.7):

 • Wat verstaan we onder deze 4 onderwerpen?
 • Heb je wel eens gehoord dat iemand zoiets heeft meegemaakt?
 • Hebben jullie zelf wel eens iets meegemaakt?
 • Wat kun je doen als je zoiets meemaakt?

  Verdeel de leerlingen in groepen van 4 en geef hen de volgende opdracht (zie Beeldmateriaal 6.7):

 • Welke adviezen zouden jullie kunnen geven aan andere kinderen in de volgende 4 situaties: Geef steeds 3 adviezen bij elk van de volgende 4 situaties:
 1. Wat kunnen zij doen om dit te voorkomen?
 2. Wat moeten zij doen als het hen wel overkomt?

       Laat hen daarna de resultaten aan elkaar presenteren.

 • Deel Actieboekje 6.7 uit. Hierin staan alle sites vermeld en vinden de leerlingen de volgende tips om veilig online te gaan, onderverdeeld in de 4 onderwerpen.
  • Pesten: pest niet, maar pest óók niet mee. Maak vrienden, geen vijanden.
  • Pesten: stuur geen nare berichten of beelden. Als je die krijgt,  stuur ze niet door.
  • Seks: let op wat je online zet. Ook blootfoto’s. Andere mensen kunnen er kwaad mee doen.
  • Seks: praat met jouw ouders als je seks-beelden online tegenkomt.
  • Misbruik: ga na of iemand echt is wie hij of zij zegt te zijn. Google b.v. z’n foto. Check je followers!
  • Misbruik: doe nooit iets raars als iemand je dat vraagt, zoals bloot voor de camera.
  • Lastigvallen: als je wordt lastig gevallen, zoek hulp aan iemand die jij vertrouwt. Ouders, school. 
  • Lastigvallen: blok vervelende mensen. Gooi ze ervan af, en: meld wat er is gebeurd.

B. Denk-pauze                                                                        5 minuten.

 • We gaan één minuut stil zijn en even onze aandacht richten op onszelf. Vraag de klas de volgende vragen en start daarna de minuut:
 • Wat voel je bij de tips?
 • Is er een tip die, speciaal voor jou, heel belangrijk of aan de orde is?

C. Motivatie en strategie – Waarom en Hoe?                      10 minuten.

 • Elke leerling kan zijn motivatie en strategie  opschrijven in het actieboekje 6.7 en in hun eigen digitale paspoort, waarop zij kunnen inloggen op .
 • Stel de leerlingen de motivatievraag (Waarom?): Waarom is het voor jou belangrijk om veilig online te zijn?
  Laat hen het antwoord opschrijven in actieboekje 6.7 en in  hun eigen digitale paspoort.
 • Stel de leerlingen daarna de strategievraag (Hoe?): Hoe ga jij zorgen dat jij veilig online bent?

Laat hen het antwoord opschrijven in actieboekje 6.7 en in  hun eigen digitale paspoort.

 • Laat hen vervolgens nadenken over hoe zij deze strategie in de praktijk kunnen inzetten als concreet, uitvoerbaar doel. Welke hulpmiddelen kunnen zij bedenken om zichzelf te helpen herinneren aan hun voornemen? Denk daarbij aan: ik plak een post-it op mijn computer, of ik maak een agenda-item of een wekker-item aan op mijn mobiel en ik zorg dat ik deze elke dag herhaal. Hierop staat mijn voornemen/strategie en die zie en lees ik dan elke dag even. Zo onthoud ik het goed!

D. Thuisopdracht                                                                  5 minuten.

Deel Ouderbrief 6.7 uit, hierin staat een instructie voor de ouders. De leerlingen nemen Actieboekje 6.7 met daarin de sites en tips mee naar huis. De tips bespreken zij met hun ouders/verzorgers: zo is iedereen thuis ingelicht over veilig online zijn. Vraag de leerlingen ook eens samen naar de sites te kijken die in het actieboekje staan.

Sluit de les af.