Isomode

Het Nationaal Media Paspoort komt tot stand in samenwerking met de uitvoeringspartner Isomode, die continu input vanuit de praktijk levert voor de inhoudelijke opzet en de mogelijke verbeteringen van het materiaal. 

logo Isomode

Zij werken met hun scholen actief mee aan de wetenschappelijke monitor van het Nationaal Media Paspoort.  

'Gezien onderstaande en de jarenlange ervaring in het basisonderwijs heeft Isomode zich aangemeld als uitvoerend partner voor het Nationaal Media Paspoort programma. In het schooljaar 2015-2016 zal de ontwikkeling en de uitrol van de ontwikkelde doorgaande leerlijn onderwerp van overleg en bespreking zijn in de eigen werkbijeenkomsten. Vanaf medio oktober 2015 gaan de eerste scholen van het Isomode-netwerk daadwerkelijk aan de slag met de ontwikkelde materialen. Via feedback bijeenkomsten wil de Isomode-organisatie graag een bijdrage leveren aan dit product. Simpel omdat de tijd, de kinderen en allerlei andere ontwikkeling vragen om aandacht voor het goed, veilig en efficiënt gebruik van de huidige media.'

Ton van Oorschot, Projectleider Isomode

Het samenwerkingsverband Isomode/SD-i-WB (Samen Deskundiger in West-Brabant) is een professioneel samenwerkingsverband voor en door schoolbesturen. Het kennisplatform is een netwerk van specialisten dat door samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van ict de doelgroep gaat ondersteunen, informeren en enthousiasmeren. Zij willen in eerste instantie het ict-steunpunt zijn voor zowel het gewone als het speciale basisonderwijs. In principe komt elke school in West- en Midden-Brabant in aanmerking voor participatie.

Missie

Op veel plaatsen in de regio worden dezelfde vragen gesteld en dezelfde oplossingen gezocht en/of gevonden. Isomode wil de regio bij elkaar brengen, waardoor niet iedereen afzonderlijk naar dezelfde oplossingen hoeft te zoeken. Door deskundigheid te concentreren ontstaat een kennisplek waar de deelnemers in ruime mate van kunnen profiteren.

Doelstelling

Gezamenlijke professionaliteitontwikkeling; kennis met elkaar delen door bundelen en verspreiden. Isomode wil de deelnemers een platform van gelijkgestemden bieden, waar men kennis en problemen kan delen en oplossen. Daar waar men op lokaal niveau een eenling is, vindt men bij Isomode een klankbord, spiegel en collega. Gezamenlijke professionaliteitontwikkeling is dan ook krachtiger. In de bijeenkomsten wordt voortdurend tijd gereserveerd om kennis te delen. Antwoorden geven op problemen uit de onderwijssituatie. Zo heeft een werkgroep voor de deelnemende scholen een gastles rondom mediaweerbaarheid samengesteld.

In samenwerking met de Pabo kunnen scholen deze bijeenkomsten gratis boeken, zodat er op schoolniveau aandacht voor dit onderwerp plaatsvindt. Ondersteuning aan beleid en ict-visie. Gezamenlijk de vertaalslag van ict naar het onderwijs van de werkvloer maken. Ad hoc. Het kennisplatform staat altijd open voor ad hoc-momenten: een probleem van een individuele deelnemer, een nieuwe toepassing of een externe uitnodiging.

Aangesloten schoolbesturen

Naam Vestigingsplaats Aantal scholen Aantal leerlingen
Borgesiusstichting Oudenbosch 18 3.912
De Oude Vrijheid, Stichting Katholiek Onderwijs Hilvarenbeek 6 1.258
Delta-onderwijs Oosterhout Oosterhout 21 4.901
Het Driespan Etten-Leur 14 1.354
Lowijs Porquinstichting Bergen op Zoom 25 5.461
KPO - Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal Roosendaal 16 4.450
Markant Onderwijs Breda 10 2.026
Pabo Avans Hogeschool Breda 1 630
PCPO Midden Brabant Breda 10 1.178
Saltho-onderwijs Boxtel 6 1.051
Stichting Boom Oisterwijk 8  
Stichting De Nuwelijn Gilze 6 1.591
Stichting De Waarden Zevenbergen 21 3.353
Stichting Initia Dongen 6 1.398
Stichting Katholiek Basisonderwijs Goirle Goirle 4 840
Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen Drimmelen 6 1.684
Stichting Katholiek Onderwijs Het Groene Lint Alphen 7 1.979
Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten Leur Etten-Leur 7 2.875
Stichting LeerSaam Etten-Leur 4 996
Stichting Openbaar Onderwijs West-Brabant Roosendaal 17  
Stichting Uniek Geertruidenberg 8 1.900
Tangent Stichting voor Katholiek Onderwijs Tilburg 16 5.000
  Totaal 237 47.837