• Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Simple Item 7
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Simple Item 8
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Simple Item 8
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Groep 5 websiteHet Nationaal Media Paspoort programma is samengesteld op basis van 'het voorstel voor herziening van de kerndoelen van het basisonderwijs' dat in maart 2004 aan de Tweede Kamer is voorgelegd door de minister van OCW. Het programma stimuleert de natuurlijke nieuwsgierigheid en de behoefte aan ontwikkeling en communicatie van kinderen door middel van gestructureerde en interactieve onderdelen voor verschillende leeftijdscategorieën. Daarnaast biedt het programma ontdekkend onderwijs met een sterke verbinding naar het dagelijkse leven.  Bij elke les wordt aangegeven welke kerndoelen aan bod komen in het programma.

Naast de kerndoelen voor het taalonderwijs (zowel mondeling, schriftelijk als taalbeschouwing, waaronder het ontwikkelen van strategieën) en de kerndoelen voor het rekenonderwijs (getallen en bewerkingen en meten en meetkunde) worden in het programma een aantal vakoverschrijdende kerndoelen meegenomen op het gebied van ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘Tijd’ en ‘Kunstzinnige Oriëntatie’. 

Zie hier voor het document kerndoelen primair onderwijs