De Nationale Academie voor Media & Maatschappij is met het project Nationaal Media Paspoort een samenwerking aangegaan met ViafricaNieuw logo Viafrica

Viafrica is een stichting die sinds 2001 projecten ontwikkelt en uitvoert in Tanzania en Kenia, gericht op het verbeteren van het onderwijs door de inzet van ICT . Wij willen hen middels dit programma ondersteunen omdat we geloven in de aanpak van Viafrica, wij de resultaten hebben gezien en vanzelfsprekend de meerwaarde van verschillende media in het onderwijs onderkennen.

De komende jaren worden basisscholen in Moshi-Rural (Tanzania) aan de voet van de Kilimanjaro voorzien van tablets, passende content en begeleiding zodat zij, net als de Nederlandse kinderen die meedoen aan het Nationaal Media Paspoort programma, leren om slim met media om te gaan en te leren hoe zij deze in hun verdere leven kunnen benutten.

Het Nationaal Media Paspoort programma biedt verschillende mogelijkheden om het project te ondersteunen:

1.      Van verzendkosten gaat 2 Euro per bestelling naar het project MG 9450

Van de verzendkosten die aan scholen in rekening worden gebracht, gaat 1 Euro per bestelling naar het project en de Nationale Academie betaalt per bestelling zelf ook nog eens 1 Euro aan Viafrica.

2.      Bij gratis downloaden is vrijwillige donatie mogelijk

Wanneer een school het materiaal van het Nationaal Media Paspoort gratis download vanaf deze website, is er de mogelijkheid om een vrijwillige donatie aan het project te doen. U kunt dat trouwens ook nu meteen hier doen! Wij rekenen op de gulheid van onze Nederlandse collega's!

3.   Rechststreekse donatie aan Viafrica

Foto begeleiding tablets

Het is ook mogelijk om namens de school, de kinderen, de ouders of grootouders een rechtstreekse donatie te doen aan de organisatie Viafrica. U doet dit door een bedrag over te maken op rekening NL53 RABO 0324695543 ten name van Stichting Viafrica onder vermelding van NMP (Nationaal Media Paspoort). Viafrica is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en giften kunnen onder voorwaarden worden afgetrokken van de belasting.