• Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Simple Item 7
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Simple Item 8
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Simple Item 8
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Wat is het Digitale Paspoort?

Vanaf groep 5 gaan de leerlingen aan de slag met hun persoonlijke motivaties en strategieën. Zij leren na te denken over waarom en hoe zij slim met media om kunnen gaan. Dit doen de leerlingen door na elke les een bijpassende motivatie en strategie te formuleren binnen het thema van de les.

Emailadres van de leerling: Wij vragen en gebruiken geen persoonsgegevens van de leerlingen. In les 5.1 maken de leerlingen een eigen Nationaal Media Paspoort aan, met verzonnen gegevens: gebruikersnaam, wachtwoord en een niet-bestaand emailadres. U zult in deze les 5.1 lezen dat de leerlingen hun geheime persoonsgegevens moeten bewaren, hier kunt u zelf ook een overzicht van maken. Als u namelijk gegevens van de leerlingen kwijt bent, zodat ze niet in hun eigen Nationaal Media Paspoort kunnen om de motivatie- en strategievragen te beantwoorden, kunnen we u niet helpen. Wij hebben immers hun gegevens niet. 

Aanmaken door leerlingen van hun eigen Nationaal Media Paspoort, les 5.1 

Zie het Actieboekje 5.1. Dit is een overzicht van de les die in groep 5 gegeven worden, met daarnaast ruimte voor de eigen motivatie en strategie. Bijvoorbeeld: de motivatievraag in de eerste les van groep 5 luidt 'Waarom is het voor jou belangrijk om een goed wachtwoord te hebben?' De strategievraag is vervolgens 'Wat ga jij doen om te zorgen dat je een goed wachtwoord hebt?' Daarnaast noteren de leerlingen deze strategie ook in het persoonlijke paspoort. Dit doen zij na elke les in de groepen 5, 6 en 7. 

Hoe maken de leerlingen een Digitaal Paspoort aan?

Het aanmaken van een Digitaal Paspoort is heel simpel. Als u hier klikt ziet u de mogelijkheid om een persoonlijke Nationaal Media Paspoort-pagina aan te maken. Hier is tevens de ruimte om een leuke profielfoto (geen persoonsfoto maar iets anders, een character b.v.) toe te voegen. In het linkermenu ziet u het overzicht van de groepen 5, 6 en 7 met alle verzamelde motivaties en strategieën. 

In groep 8 krijgt elke leerling zijn eigen digitale Nationaal Media Paspoort, met daarin alle motivaties en strategieën, die zij gedurende de lessen hebben bedacht. Op deze manier vormt het Nationale Media Paspoort een zeer persoonlijke verzameling van individuele afspraken over eigen mediagedrag voor elke leerling. Daarmee stimuleren wij hun motivatie om zich aan deze afspraken te houden.