NAM logo rooddonker KLEINGeachte geïnteresseerde in het Nationaal Media Paspoort,

Het kan zijn dat u al googelend stuit op "kritiek" op het Nationaal Media Paspoort door een blog op de website cult.tpo.nl uit februari 2015, langer dan een half jaar voordat het Nationaal Media Paspoort werd gelanceerd. Het is echter helaas geen kritiek waar wij op een normale, inhoudelijke manier op kunnen reageren. De auteur van de blog is een commerciële concurrent op het gebied van mediawijsheid en jeugdcultuur en heeft er een zakelijk belang bij om de Academie en dus ook het Nationaal Media Paspoort zwart te maken. Zij doet dat op uiterst grove wijze, door te schelden en door personen verdacht te maken. Het feit dat zij de kritiek heeft geuit ruim voordat het Nationaal Media Paspoort daadwerkelijk beschikbaar was, betekent dat de kritiek letterlijk nergens op is gebaseerd. De auteur overschrijdt daarmee alle grenzen van collegiaal en academisch fatsoen. Zij maakt deel uit van de afzeikcultuur die wij in onze opleidingen en campagnes al tien jaar lang proberen tegen te gaan.

Natuurlijk is er veel te melden over het hoe en wat van het Nationaal Media Paspoort. Er zijn tal van educatieve keuzes gemaakt waarover debat mogelijk is. Precies om die reden zijn wij een samenwerking aangegaan met 6 universiteiten die het concept testen en waardoor wij u, in de komende jaren, een nog meer verbeterde versie kunnen aanbieden. Als u de betrouwbaarheid van het Paspoort en de makers wilt onderzoeken (wat natuurlijk zeer mediawijs is!) adviseren wij u deze onafhankelijke recensie te lezen van Mediawijzer, de netwerkorganisatie van het Ministerie van Onderwijs. Op die plek wordt op ethisch zuivere manier en in nette bewoordingen gediscussieerd. Tevens kunt u zich verdiepen in de grondbeginselen en de mediagedragscode van de Nationale Academie voor Media & Maatschappij als achtergrondinformatie.

Wat wij daaraan nog kunnen toevoegen is dat de Nationale Academie voor Media en Maatschappij een onafhankelijke, idealistische stichting is, die al jaren staat ingeschreven in het CRKBO kwaliteitsregister (Register voor Kort Beroeps Onderwijs) en reeds 10 jaar de Nationale Opleiding MediaCoach en het Nationaal Mediawijsheid Congres verzorgt voor honderden mensen uit het onderwijs, bibliotheek en de jeugdzorg. Wij hebben daarnaast geheel op eigen risico en met eigen financiën het Nationaal Media Paspoort ontwikkeld met als doel het verzamelen van nieuwe wetenschappelijke inzichten over op welke manier we kinderen krachtig kunnen maken in hun gebruik van de media. Het is ons cadeau aan de Nederlandse en Belgische maatschappij, maar natuurlijk ook aan kinderen, ouders en docenten. Het is dan ook gratis te verkrijgen via de website www.nationaalmediapaspoort.nl. Ook al is het Nationaal Media Paspoort uiteindelijk tot stand gekomen zonder de medewerking van het bedrijfsleven, zijn wij ervan overtuigd dat internetbedrijven een belangrijke verantwoordelijkheid hebben bij het beschermen van en het ontwikkelen van educatie aan kwetsbare internetgebruikers, zoals de jeugd.  

U begrijpt het al; wij zijn heel trots op het Nationaal Media Paspoort, op onze medewerkers, op onze onderwijs- en  universitaire samenwerkingspartners en we staan pal voor onze integriteit.

Met hartelijke groet,

Bestuur Nationale Academie voor Media en Maatschappij