Welkom bij het Nationaal Media Paspoort programma voor het VMBO

U kunt direct aan de slag. U hoeft zich slechts eenmaal aan te melden hier rechts op de pagina. Daarna kunt u voortaan inloggen met de knop rechtsboven op de website. Dan kunt u bij alle materiaal. 

Het Nationaal Media Paspoort is de eerste, wetenschappelijk onderbouwde doorlopende leerlijn mediawijsheid/media-empowerment voor het basisonderwijs in Nederland en Vlaanderen. Op veler verzoek is er een versie van het programma ontwikkeld voor het Voortgezet Onderwijs en zelfs het (V)MBO.

Net als het materiaal van Primair Onderwijs kunt u in oktober het vernieuwde materiaal voor VMBO verwachten.gekleurd meisje klein

Ook jongeren hebben immers ondersteuning nodig bij het ontwikkelen van een bewuste en kritische houding ten opzichte van de media. Denk aan thema’s zoals nepnieuws, online sociale vaardigheden, sociale media druk en het beschermen van de eigen privacy en online identiteit.

Het Nationaal Media Paspoort voor het VMBO bestaat uit 7 lessen of activiteiten, die tussen de 40 en 140 minuten in beslag nemen en dus in een of meerdere lessen behandeld kunnen worden. De 7 thema’s van het programma zijn:

 1. Weet wat je ziet
 2. Bewaak je identiteit
 3. Wat je geeft krijg je terug
 4. Houd de klok in de gaten
 5. Maak goede keuzes
 6. Bescherm je privacy
 7. Zorg voor je eigen veiligheid

Bij elke activiteit wordt aangegeven welke kerndoelen worden nagestreefd, maar ook welke 21ste eeuwse vaardigheden worden ontwikkeld en welke werkvormen uit het eindadvies Onderwijs 2032 worden toegepast.

Het materiaal is gratis te downloaden en bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Handleiding voor de docent of mentor
 2. Handleiding Bodyscan
 3. Beeldmateriaal in Powerpoint
 4. Introductiebrief voor leerlingen
 5. Introductiebrief voor ouders
 6. Leerlingenpaspoort, waarin de leerlingen bij elke les/activiteit hun eigen motivatie en strategie noteren
 7. Leerlingen-activiteitenbladen

Het Nationaal Media Paspoort VMBO kwam tot stand op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten van Dr. Esther Rozendaal van de Radboud Universiteit en in samenwerking met een Adviesraad, bestaande uit:

adviesraadvo

bertspittersgeaspieslindasmitroyvenhuis

marcoboerariane van doornsusannevanrootselaar

Wij proberen het materiaal zoveel mogelijk up to date te houden, maar u kunt ons helpen! Wilt u het ons laten weten wanneer u ongeldige links tegenkomt in het materiaal, dan ondernemen wij meteen actie! U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken.

Het lesprogramma

Alle leerlingen krijgen lessen over 7 thema's, die elk schooljaar terugkomen. De 7 lessen per schooljaar duren tussen de 20 en 50 minuten per les en zijn exact afgestemd op de leeftijd, belevingswereld en het onderwijsniveau en leervermogen van de leerlingen. U kunt zelf bepalen of u de lessen binnen een korte periode organiseert of verspreidt over een langere periode.

/Weet%20wat%20je%20ziet
Weet wat je ziet
/Bewaak%20je%20identiteit
Bewaak je identiteit
/Wat%20je%20geeft%20krijg%20je%20terug
Wat je geeft krijg je terug
/Houd%20de%20klok%20in%20de%20gaten
Houd de klok in de gaten
/Maak%20goede%20keuzes
Maak goede keuzes
/Bescherm%20je%20privacy
Bescherm je privacy
/Zorg%20voor%20je%20eigen%20veiligheid
Zorg voor je eigen veiligheid