• Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Simple Item 7
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Simple Item 8
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Simple Item 8
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Nationale Academie voor Media en Maatschappij klein 300

Radboud Universiteit Nijmegen kleinWelkom bij het Nationaal Media Paspoort!

Graag vertellen wij – de Nationale Academie voor Media en Maatschappij - wat deze lessen inhouden.  

Van tv tot tablet: media en kinderen 

Groep 5 les 6De lessen hebben alles te maken met media: van televisie tot tablet. Binnen school en gezin is geen begeleiding compleet zonder mediaopvoeding. Omdat tegenwoordig al de allerjongsten online zijn hebben wij een doorlopende leerlijn opgezet voor alle groepen van het basisonderwijs. Wij als makers van het Nationaal Media Paspoort zien deze ontwikkelingen positief tegemoet; we gunnen uw kind de kans om bewust met verschillende media om te gaan. We zijn dan zeer verheugd dat uw school ervoor kiest om het Nationaal Media Paspoort aan te willen bieden. We geven hierbij graag informatie over de lessen welke door de Academie in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen zijn ontwikkeld, en waar een Wetenschappelijke Monitor en Wetenschappelijke Raad aan is verbonden om de effectiviteit van deze lesmethode te volgen. 

We bieden intussen ook lessen aan voor leerlingen van VO, VMBO en MBO. Thema's zoals privacy, pesten, commercie, sexting e.d. komen aan bod. 

Wat leert uw leerling of kind? 8 klein

De lesmethode is een doorlopende leerlijn: we beginnen voor het PO in groep 1 en eindigen in groep 8 zodat alle kinderen in al hun verschillende levensfasen met media leren omgaan. Uniek is dat deze lesmethode niet alleen kennis overdraagt, maar tevens ingaat op de gevoelens die media bij mensen opwekken. Daartoe maken we in de methode gebruik van denk-pauzes, waarin kinderen zich naar binnen richten. Uw leerling of kind leert tijdens alle lessen via zijn of haar gevoel zich bewuster te worden van media en vervolgens afgewogen keuzen te maken. Dit is een wetenschappelijk beproefde methode, die bovendien door vele kinderen als zeer prettig wordt ervaren!

Zit uw kind op het VO, VMBO of MBO? Ook hier hanteren we de 7 thema's: neem eens een kijkje bij het lesmateriaal! Zie de knoppen bovenin. U moet wel even inloggen, dit kan b.v. via de docent van de school. Breng de lessen eens ter sprake bij een contactgesprek met mentor of mentrix! 

Wat zijn de thema's die tijdens het Nationaal Media Paspoort worden behandeld? 

Er zijn 7 thema’s die worden gevolgd. Bij sommige lessen kunnen ook (groot)ouders met het kind meedoen. Het is gebleken dat dit voor vele kinderen en opvoeders een enorm leuke bezigheid is! De thema’s zijn:

 1. Weet wat je ziet (o.a. wat is waar en niet waar in de media?)
 2. Bewaak je identiteit (o.a. wie ben jij op internet?)
 3. Wat je geeft krijg je terug (o.a. over respectvol met elkaar omgaan, online pesten)
 4. Houd de klok in de gaten (o.a. over de tijd die je aan online en offline spelen besteedt)
 5. Maak goede keuzes (o.a. hoe deel je jouw online leven in?)
 6. Groep 5 les 7Bescherm je privacy (o.a. wat is privé en wat mogen anderen van jou weten?)
 7. Zorg voor je eigen veiligheid (o.a. bij wie kun je terecht als je hulp en tips nodig hebt? 

Onderbouwing inhoudelijke opzet 

De opzet van het Nationaal Media Paspoort is uniek, gedegen en onderbouwd. Naast de laatste wetenschappelijke inzichten, hebben ook de didactische leerlijn 'Leren leren' van de CED Groep en het Mediawijsheid Competentiemodel als de Kerndoelen Primair Onderwijs als basis gediend voor de inhoudelijke opzet. Voor meer informatie zie de blokken rechts. 

Maak kennis met de makers van het Nationaal Media Paspoort 

Het Nationaal Media Paspoort is een initiatief van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij. Het materiaal is ontwikkeld in een nauwe samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen en in het bijzonder met dr. Esther Rozendaal - onderzoeker en universitair docent Persuasieve Communicatie. Haar onderzoek richt zich op de media- en reclameverwerking van jongeren in het algemeen en de media/reclameweerbaarheid van kinderen in het bijzonder. Ze ontving verscheidene prijzen voor haar werk, onder andere van de International Communication Association (ICA), de Netherlands School of Communication Research (NeSCoR), en de International Journal of Advertising. Namens de Academie hebben meegewerkt: Liesbeth Hop, Bamber Delver, Lizanne Visser, Els Metz, Jeroen van der Haas en Jos de Jong.

 • Wij zijn veel dank verschuldigd aan alle Nationaal MediaCoaches die met hun betrokkenheid en werkvelden het Nationaal Media Paspoort in de voorbereidende (test)fasen enorm hebben geholpen. In het bijzonder de Annie M.G. Schmidtschool te Amsterdam, De Malelande en KPOA te Amersfoort en basisschool Op Wier in Ezinge. Alle groepen, leerlingen, ouders en leerkrachten bedanken wij zeer! 
 • Het lesmateriaal voor VO, VMBO en MBO is ontwikkeld met adviezen van Nationaal MediaCoaches. Ook hen bedanken we zeer voor hun praktische en verhelderende kijk! U vindt de adviesraden bij de knoppen voor de onderwijsniveaus. 

Missie van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij 

Nationale Academie voor Media en Maatschappij klein 300De Nationale Academie voor Media & Maatschappij is een idealistisch instituut dat beoogt burgers te ondersteunen bij het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en mentaliteit met betrekking tot relevante mediaontwikkelingen, zodat burgers in staat zijn de media op positieve wijze te benutten ten behoeve van hun eigen professionele en persoonlijke doelstellingen. De Academie biedt trainingen en opleidingen aan specifieke beroepsgroepen, zodat zij de mediaontwikkelingen herkennen, begrijpen, toepassen en evalueren in hun eigen werkveld. Het gaat hierbij om beroepsgroepen zoals het onderwijs, de bibliotheek, jeugdzorg en hulpverlening, lokale overheden, politie en justitie, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen.  
 
"De Nationale Academie voor Media & Maatschappij komt voort uit onze persoonlijke missie. Wij vinden dat de jeugd recht heeft op opvoeding en educatie over de wereld die wij als volwassenen voor hen creëren! Onze maatschappij is inmiddels doorspekt met media, waardoor de invloed op de jeugd enorm toeneemt. Dat brengt soms hun authenticiteit in gevaar. Wij willen de jeugd helpen zich te ontwikkelen tot bewuste en kritische mediaconsumenten. Dat doen wij door onze kennis en ervaring over te dragen aan opvoedprofessionals in Nederland." 

Liesbeth Hop en Bamber Delver, initiatiefnemers