Wie zijn de makers?

Nationale_Academie_voor_Media_en_Maatschappij_klein_300.png

Het Nationaal Media Paspoort is een initatief van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij. 

De Academie is een idealistisch instituut dat beoogt burgers te ondersteunen bij het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en mentaliteit met betrekking tot relevante mediaontwikkelingen, zodat burgers in staat zijn de media op positieve wijze te benutten ten behoeve van hun eigen professionele en persoonlijke doelstellingen.

De ontwikkeling en productie van het Nationaal Media Paspoort programma en materiaal is volledig gefinancierd door de Nationale Academie voor Media & Maatschappij en wordt gratis aangeboden aan alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen. 

Het doel van de Academie is het maken van een werkelijk verschil en het verzamelen van nieuwe wetenschappelijke inzichten in hoe we kinderen krachtiger kunnen maken in hun gebruik van de media. 

De Academie biedt naast lesmaterialen ook trainingen en opleidingen aan specifieke beroepsgroepen, zodat zij de media-ontwikkelingen herkennen, begrijpen, toepassen en evalueren in hun eigen werkveld. Het gaat hierbij om beroepsgroepen zoals het onderwijs, de bibliotheek, jeugdzorg en hulpverlening, lokale overheden, politie en justitie, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. 

Elke opleiding en deskundigheidstraining kent twee onderdelen: kennis en praktijk. U leert zowel over het hoe en waarom van de diverse thema’s, tegelijkertijd bieden we u ook de kans om met eigen ogen rond te kijken hoe de mediaomgevingen er voor jeugd uitzien.

"De Nationale Academie voor Media & Maatschappij komt voort uit onze persoonlijke missie. Wij vinden dat de jeugd recht heeft op opvoeding en educatie over de wereld die wij als volwassenen voor hen creëren! Onze maatschappij is inmiddels doorspekt met media, waardoor de invloed op de jeugd enorm toeneemt. Dat brengt soms hun authenticiteit in gevaar. Wij willen de jeugd helpen zich te ontwikkelen tot bewuste en kritische mediaconsumenten. Dat doen wij door onze kennis en ervaring over te dragen aan opvoedprofessionals in Nederland."

Liesbeth Hop en Bamber Delver, initiatiefnemers en directie Nationale Academie voor Media en Maatschappij

Liesbeth Hop 700pxbamberdelver nl

Wilt u contact? Klik hier.

CRKBODe Nationale Academie voor Media en Maatschappij is een project van Stichting Reklame Rakkers, ingeschreven in de Kamer van Koophandel Amsterdam onder registratienr. 34208449.

Stichting Reklame Rakkers staat geregisteerd in het Kwaliteitsregister voor Kort Beroepsonderwijs en is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding

 NRTO.png
 
 

Esther Roozendaal
Esther Rozendaal

Esther Rozendaal universitair hoofddocent Digitale Weerbaarheid bij de Erasmus School of Social and Behavioural Science aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Samen met prof. dr. Moniek Buijzen leidt ze het Movez Lab, een onderzoeksteam met een gedeelde interesse in jongeren, digitale media, en welzijn.

Haar onderzoek richt zich op de digitale weerbaarheid en veerkracht van kinderen en tieners. In haar huidige onderzoeksproject MediaMovez, dat haar is toegekend door de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), onderzoekt ze hoe kinderen en tieners empowered kunnen worden om op een veilige, verantwoorde en gezonde manier met digitale media om te gaan. Daarnaast onderzoekt Esther hoe kinderen en tieners weerbaarder gemaakt kunnen worden tegen de invloed van reclame. Ze onderzoekt bijvoorbeeld hoe sponsorvermeldingen kunnen helpen om gesponsorde content in sociale media (zoals YouTube-video's) transparanter te maken voor een jong publiek.

Weten, voelen, willen en doen: van mediawijsheid naar media-empowerment 

Groep 4 body scan les 3Het programma biedt niet alleen mediakennis (A. cognitief) maar ook oefeningen om te leren voelen (B. intuïtief) wat media proberen te bereiken of met je doen. We helpen hen een zogenaamd media-instinct te ontwikkelen. Daarna leert het programma kinderen om zelf na te denken over waarom het goed zou zijn om slim naar media en hun eigen mediagedrag te kijken (C. intrinsieke motivatie). De redenen die zij zelf bedenken laten wij hen met andere leeftijdgenoten delen met als effect dat de redenen sterker worden bij het kind zelf (D. zelfovertuiging).

Als laatste stap laten wij de kinderen uitspreken wat zij zelf kunnen doen om weerbaar en kritisch te zijn (E. strategie of intentie). Het is van belang dat zij deze intentie meerdere keren herhalen, zodat zij de intentie ook daadwerkelijk uitvoeren wanneer zij online zijn (F. implementatie).