Ik ben blij dat de school ondersteunt met mediaopvoeding. Ik heb al moeite om bij te blijven met alle ontwikkelingen. En ik snap niet altijd wat mijn kinderen doen online. Fantastisch dus dat de school van mijn kinderen aan dit project meedoet!

Leo, vader van 3 kinderen 6, 8 en 11 jaar  

Schooldeelname aan het Nationale Media Paspoort

Op de school van uw kind wordt het Nationaal Media Paspoort ingezet. Graag vertellen wij – de Nationale Academie voor Media en Maatschappij - wat deze lessen inhouden. De lessen hebben alles te maken met media: van televisie en reclame tot tablet en nepnieuws.

Groep 4 les 5

Aan de hand van 7 actuele thema's in lesvorm leren wij de kinderen omgaan met media. De school heeft óók als het gaat om media-opvoeding een educatieve taak: vandaar dat al vanaf de jongste groepen deze lessen worden gegeven. Al vanaf zeer jonge leeftijd komen kinderen in aanraking met media. Vooral met de komst van de tablet en mobiele telefoon kunnen kinderen zelf van alles zien en beleven. Wij gunnen uw kind de kans om bewust met verschillende media om te gaan.

Het Nationaal Media Paspoort is ontwikkeld in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen.

Wat leert uw kind bij het Nationaal Media Paspoort? 

Media-empowerment gaat uit van een aanpak die kinderen meer controle geeft over de invloed die media heeft op hun gevoelens, gedachten en gedrag. Binnen deze aanpak staat de autonomie van kinderen centraal. Het gaat er om dat zij leren vanuit hun eigen kracht na te denken en keuzes te maken, en zelf regie over hun mediagedrag te voeren.

De lesmethode is een doorlopende leerlijn van groep 1 naar groep 8.

Alle kinderen leren in de verschillende levensfasen met media omgaan. Uniek is dat deze lesmethode ni4 kwaliteiten origet alleen kennis overdraagt, maar juist ingaat op het gevoel dat media bij mensen opwekken. Uw kind leert zich bewuster te worden van media en vervolgens afgewogen keuzen te maken. U zult merken hoe uw kind vertelt over hoe hij of zij in de klas heeft geleerd eventjes rustig te worden en tot zichzelf te komen voordat de oefeningen van start gaan: de Denkpauze. Dit is een wetenschappelijk beproefde methode, die bovendien door vele kinderen als zeer prettig wordt ervaren!

Ze leren vanuit hun eigen motivatie (het Willen) een strategie (het Doen) te beschrijven. Die strategieën delen ze met u.

Er zijn 7 thema’s die worden gevolgd. Bij sommige lessen kunt u ook als gezin meedoen. De kinderen krijgen regelmatig Thuisopdrachten mee, met een begeleidende Ouderbrief. Wij vragen u om uw kind te helpen bij het uitvoeren van deze opdrachten. Het is gebleken dat dit voor vele kinderen en ouders een enorm leuke bezigheid is!

De thema’s zijn: Groep 1 les 5

  1. Weet wat je ziet (o.a. wat is waar en niet waar in de media?)
  2. Bewaak je identiteit (o.a. wie ben jij op internet?)
  3. Wat je geeft krijg je terug (o.a. over respectvol met elkaar omgaan, online pesten)
  4. Houd de klok in de gaten (o.a. over de tijd die je aan online en offline besteedt)
  5. Maak goede keuzes (o.a. hoe deel je jouw online leven in?)
  6. Bescherm je privacy (o.a. wat is privé en wat mogen anderen van jou weten?)
  7. Zorg voor je eigen veiligheid (o.a. bij wie kun je terecht als je hulp en tips nodig hebt?)  

Meer informatie nodig? 

Mocht u nog vragen hebben, dan beantwoorden wij deze graag: mail ons gerust via het contactformulier. 

We wensen uw kind en u heel veel plezier met deze lessen toe!Nationale Academie voor Media en Maatschappij klein 300 

Met hartelijke groet

Liesbeth Hop, Bamber Delver – directie Nationale Academie voor Media en Maatschappij

Wildenborch 31, 1082 KB Amsterdam

www.mediaenmaatschappij.nl