"Er is écht een nieuwe digitale generatie opgestaan: in mijn groep 2 spelen de kinderen al op een tablet en zijn ze online. Dus wil ik hen hierin begeleiden: we leren hen toch ook veilig in het verkeer te fietsen?" Lianne, leerkracht groep 1-2

We leven in een wereld vol met media!leerlingen samen

Kinderen zijn steeds jonger online via (spel)computers, tablets of zelfs mobiele telefoons. Het wordt steeds moeilijker om te weten wat zij online doen en om hen daarbij te begeleiden. Het betekent dat kinderen steeds jonger zelfstandig beslissingen moeten nemen over bijvoorbeeld het plaatsen van berichten of foto's, over hun eigen gedrag online maar ook over hoe zij reageren wanneer de media hun emoties aanspreken.

Het is dus van belang dat kinderen niet alleen mediakennis krijgen aangeboden, maar dat zij bijvoorbeeld ook inzicht krijgen in het vaak subtiele beroep dat media doen op hun gevoelsleven. Daarnaast is het nodig om kinderen te stimuleren zélf na te denken over hun motivatie en mogelijke strategie om slim met media om te gaan. Dat maakt kinderen krachtig in hún online wereld. Ze moeten het zelf doen!

Na mediawijsheid is het nu dus tijd voor media-empowerment! Welkom bij het Nationaal Media Paspoort! Dé doorlopende leerlijn voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen.

De leerlingen in het basisonderwijs krijgen elk schooljaar 7 lessen rondom 7 thema's. Rechts in het menu vindt u de leerlijnen! De lessen duren tussen de 20 (vanaf groep 1-2) en 50 minuten (vanaf groep 5) per les en zijn exact afgestemd op de leeftijd, de belevingswereld en het leervermogen van de leerlingen. U kunt zelf beslissen of u de lessen binnen een korte periode organiseert of verspreidt over een langere periode. 

Jongetje maakt een selfie

U kunt instappen met de groepen 1 tot en met 5, zodat de leerlingen deze unieke media-empowerment doorlopende leerlijn leren kennen. Wilt u deelnemen met groep 6 (die vorig schooljaar nog niet het Nationaal Media Paspoort heeft gehad)? Laat hen dan eerst de lessen van de vorige groep 5 volgen om vervolgens de lessen van eigen groep 6 te maken. Wilt u instappen met groep 7? Laat hen eerst de lessen van groep 5 en 6 maken. Laat groep 8 met groep 7 meedoen. De lessen van groep 8 zijn geënt op Presenteren van de opgedane kennis.

In het rechtermenu vindt u de onderbouwing! Handig voor collega's, ouders en zelfstudie over het onderwerp. Let op: in onze disclaimer geven we aan hoe wij omgaan met de nieuwste apps en websites met betrekking tot leeftijd!

Meteen aan de slag? Even aanmelden en inloggen!

Het lesmateriaal voor elke groep is gratis online te verkrijgen via deze website. U hoeft zich slechts aan te melden en daarna in te loggen. Meteen na het inloggen is het materiaal te vinden onder de knop 'PO'. 

Wij proberen het materiaal zoveel mogelijk up to date te houden, maar u kunt ons helpen! Laat ons weten wanneer er ongeldige links in het materiaal staan, dan ondernemen wij meteen actie! Gebruik hiervoor het contactformulier.