OpleidingenNationale_Academie_voor_Media_en_Maatschappij_klein_300.png

Wilt u het Nationaal Media Paspoort met nóg meer deskundigheid organiseren? Wilt u zich in uw onderwijscarriëre inhoudelijk onderscheiden en zich specialiseren? We leiden u graag op tot mediawijsheid-expert, tot: Nationaal MediaCoach! 

"Voor kinderen en voor jongeren zijn media van levensbelang. Het is voor mij dus vanzelfsprekend dat ik investeer in deskundigheidsbevordering over mediawijsheid." (leerkracht) 

De Nationale Academie voor Media en Maatschappij is hét opleidingsinstituut voor mediawijsheid ten behoeve van professionals. We nodigen u graag uit om deel te nemen!

Aanbod van opleidingen 

Nationale Opleiding MediaCoach200     Nationale Opleiding MediaCoach (NOMC) 

     Informatie en aanmelding: www.nomc.nl  

     Studiewijzer

 

Veelzijdige en actuele opleiding voor (zelfstandige) jeugdprofessionals in onderwijs, bibliotheek, jeugdzorg en bedrijfsleven. De Nationaal MediaCoach is hét aanspreekpunt binnen de eigen instelling m.b.t. mediawijsheid. Tijdens de opleiding leert u alle relevante thema’s rond mediawijsheid kennen. Na het examen ontvangt u het officiële certificaat Nationaal MediaCoach, dat middels een terugkomprogramma jaarlijks verlengd kan worden.

 

Anti Pest Coördinator klein

Anti Pest Coördinator

Informatie en aanmelding

Studiewijzer

 

Het ministerie van OCW verplicht scholen een eigen Anti Pest Coördinator aan te stellen. Deze inspirerende vakopleiding kent als thema’s: Nieuwe dimensies van online pesten; De maatschappelijke context van pesten, i.h.b. via social media; Effecten op en beleving van betrokkenen;  Het ontwikkelen van beleid. Na de opleiding heeft u recht op het officiële certificaat, dat middels een terugkomprogramma jaarlijks verlengd kan worden.