Groep wordt geinterviewd dor BNR RadioHet Nationaal Media Paspoort baseert zich op het Mediawijsheid Competentiemodel.

Aangezien kinderen op steeds jongere leeftijd in aanraking komen met media, denk aan de televisie maar ook aan de tablets, is het noodzakelijk om al in groep 1 en 2 te beginnen. De lessen zijn gebaseerd op het Mediawijsheid Competentiemodel van Mediawijzer.net, de netwerkorganisatie van het Ministerie van OC en W.

Het Mediawijsheid Competentiemodel is in 2012 tot stand gekomen in samenwerking met de Nationale Academie voor Media en Maatschappij en geeft een goede gedegen basis voor de inhoudelijke opzet van de doorlopende leerlijn voor basisscholen, die resulteert in het Nationaal Media Paspoort voor de bovenbouwklassen. Het model bestaat uit 10 competenties die verdeeld zijn over de thema’s Begrip, Gebruik, Communicatie en Strategie. Voor elk van de 7 modules van de inhoudelijke opzet, zoals hierna beschreven, worden de betreffende competenties genoemd.

Zie hier voor het document Mediawijsheid Competentiemodel

Foto boven: groep 4 wordt tijdens de testfase van het Nationaal Media Paspoort geïnterviewd door BNR Radio 

Mediawijsheid Competentie Model

Het lesprogramma

Alle leerlingen krijgen lessen over 7 thema's, die elk schooljaar terugkomen. De 7 lessen per schooljaar duren tussen de 20 en 50 minuten per les en zijn exact afgestemd op de leeftijd, belevingswereld en het onderwijsniveau en leervermogen van de leerlingen. U kunt zelf bepalen of u de lessen binnen een korte periode organiseert of verspreidt over een langere periode.

/Weet%20wat%20je%20ziet
Weet wat je ziet
/Bewaak%20je%20identiteit
Bewaak je identiteit
/Wat%20je%20geeft%20krijg%20je%20terug
Wat je geeft krijg je terug
/Houd%20de%20klok%20in%20de%20gaten
Houd de klok in de gaten
/Maak%20goede%20keuzes
Maak goede keuzes
/Bescherm%20je%20privacy
Bescherm je privacy
/Zorg%20voor%20je%20eigen%20veiligheid
Zorg voor je eigen veiligheid