Kwaliteit ‘Voelen’  - Media doen een beroep op onze emoties

Voelen klein

Het is voor kinderen belangrijk om niet alleen voldoende kennis te hebben over media, maar ook om zich bewust te worden van de emoties waar de media een beroep op doet. Wanneer zij zich bewust zijn van deze emoties, kunnen wij hen daarna leren deze emoties te reguleren, zodat zij zich niet zomaar emotioneel laten meeslepen tijdens hun mediagebruik. Dat is een belangrijke kwaliteit in een tijd waarin kinderen steeds vaker en jonger autonoom (online) beslissingen moeten nemen, zonder toezicht of begeleiding van een volwassene. 

De Bodyscan  en denk-pauze – essentiële oefeningen in het lesprogramma

Eén van de kernoefeningen voor het ontwikkelen van de kwaliteit ‘Voelen’ is de Denk-pauze. Niet een pauze om te denken, maar juist een pauze om het denken even te stoppen alvorens te doen, te antwoorden of te reageren. Even rust, stilte in de klas, terug naar onszelf. Soms gebruiken we daarbij het middel ‘de Bodyscan, een begeleide denk-pauze, waarbij u als leerkracht zegt waar uw leerlingen hun aandacht op kunnen richten. Met het document Bodyscan en het bijbehorend filmpje leggen we graag aan u uit wat we bedoelen en hoe we dit in de klas graag uitgevoerd zien. Het vergt enige voorbereiding voor u maar u zult zien: het wordt een stuk rustiger in de groep, de leerlingen zullen steeds meer vanuit zichzelf kunnen reageren. 

Kwaliteit ‘Willen’ – De motivatie moet uit het kind zelf komen

Willen klein

Het lesprogramma vertelt kinderen niet wat zij moeten doen, maar vraagt aan het individuele kind waarom het belangrijk voor hem of haar is om iets wel of niet te doen in de media. Daarmee versterkt het programma de intrinsieke motivatie van het kind. Op deze manier wordt de effectiviteit van de lessen vergroot. In de lessen (vanaf groep 5) wordt daarom steeds een motivatievraag gesteld aan kinderen.

Bijvoorbeeld: Waarom is het voor jou persoonlijk belangrijk om lessen te krijgen over mediagebruik?

Kwaliteit ‘Doen’ -  Kinderen bepalen zelf hun strategie of doel

Doen klein

Het programma nodigt kinderen uit zelf een strategie te bepalen en een doel te stellen wat betreft hun eigen mediagebruik. Het is daarbij belangrijk dat zij deze strategie regelmatig herhalen, zodat het daadwerkelijk effect heeft op het moment dat zij autonoom een beslissing moeten nemen. In de lessen (vanaf groep 5) wordt daarom steeds ook een strategievraaggesteld aan de leerlingen.

Bijvoorbeeld: Wat ga jij doen om te zorgen dat je goed meedoet tijdens de medialessen? 

 

Ik was blij met de begeleiding van de mediacoach bij het materiaal. Ons team wist nu waar ze de lessen voor inzetten. Gelukkig konden we in de training direct ook ons beleid herzien. Die was al weer achterhaald. Zeer succesvol, zo'n training! Directie school Waddinxveen.