Het Nationaal Media Paspoort baseert zich, als het gaat om de didactische onderbouwing, op de Leerlijn Leren leren van de CED Groep. De 5 elementen uit deze leerlijn zijn toegepast in de lessen van het Nationaal Media Paspoort.

Groep 1 les 5 BHet Centrum voor Educatieve Dienstverlening ontwikkelt leerlijnen in opdracht van het Ministerie van OC en W en heeft in 2009 de vakoverstijgende leerlijn Leren leren opgesteld voor het basisonderwijs. De leerlijn is gebaseerd op de kerndoelen van het SBO. Het is gericht op kinderen die niet vanzelfsprekend aan het leren gaan en stimuleert de intrinsieke motivatie van kinderen.

De leerlingen leren met deze leerlijn belangstelling te hebben voor de wereld om hen heen, ze leren deze gemotiveerd te onderzoeken en daarin taken uit te voeren, waarbij ze gebruik maken van informatie, strategieën en vaardigheden en ze leren reflecteren op hun eigen handelen. De leerlijn sluit daarom perfect aan bij de andere inzichten in de onderbouwing van het Nationaal Media Paspoort-programma en levert belangrijke aanwijzingen voor de invulling van de lessen. De leerlijn is verdeeld in 5 elementen:

  1. Taakaanpak
  2. Uitgestelde aandacht / hulp vragen
  3. Zelfstandig (door)werken
  4. Samenspelen en samenwerken
  5. Reflectie op werk

Zie voor de uitwerking van de leerlijn per groep van het basisonderwijs, aan de hand van het document Doorlopende Leerlijn Leren leren door CED Groep: klik hier.

Het lesprogramma

Alle leerlingen krijgen lessen over 7 thema's, die elk schooljaar terugkomen. De 7 lessen per schooljaar duren tussen de 20 en 50 minuten per les en zijn exact afgestemd op de leeftijd, belevingswereld en het onderwijsniveau en leervermogen van de leerlingen. U kunt zelf bepalen of u de lessen binnen een korte periode organiseert of verspreidt over een langere periode.

/Weet%20wat%20je%20ziet
Weet wat je ziet
/Bewaak%20je%20identiteit
Bewaak je identiteit
/Wat%20je%20geeft%20krijg%20je%20terug
Wat je geeft krijg je terug
/Houd%20de%20klok%20in%20de%20gaten
Houd de klok in de gaten
/Maak%20goede%20keuzes
Maak goede keuzes
/Bescherm%20je%20privacy
Bescherm je privacy
/Zorg%20voor%20je%20eigen%20veiligheid
Zorg voor je eigen veiligheid